Så kan medlemmar ta klagomål vidare om brf-styrelsen inte agerar

/assets/img/hsb-passiv-styrelse.png
 

Vilka är alternativen om bostadsrättsföreningens styrelse inte hanterar klagomål från sina medlemmar? I ett pressmeddelande från HSB reder deras fastighetsjurist ut vad man som enskild medlem kan göra åt saken.

Om man som medlem i en bostadsrättsförening har klagomål på exempelvis buller från ventilationssystemet, inomhustemperaturen eller fukt, så är det styrelsens ansvar att utreda saken. Det framgår av ett pressmeddelande från HSB där deras fastighetsjurist Mattias Olsson reder ut vad som gäller om man som medlem inte får sitt klagomål hanterat. 

I fall styrelsen inte skulle utreda klagomålet eller vidta åtgärder, finns det andra vägar att gå. För störningar i form av buller, fukt, mögel och höga eller låga inomhustemperaturer kan man vända sig till kommunen.
– I första hand är det föreningen eller den som orsakat problemet som ska åtgärda det. För vissa typer av störningar, exempelvis buller, fukt, mögel och höga eller låga inomhustemperaturer kan du vända dig till miljöförvaltningen i kommunen som kan göra mätningar och vid behov förelägga föreningen att ta fram en lösning. Ett sådant föreläggande kan även förenas med vite och är ett mycket effektivt verktyg. Styrelsen måste följa miljöförvaltningens föreläggande, förklarar Mattias Olsson.

En medlems rätt till nedsatt avgift eller skadestånd kan behöva avgöras i domstol. Men i första hand ska man vända sig till styrelsen och informera om problemet och hur omfattande det är. Vidare kan det vara bra med bevis på att man engagerat sig i frågan. I pressmeddelandet tar Mattias Olsson upp ett hovrättsfall som exempel, där två medlemmar länge klagat på för hög inomhustemperatur i sin bostadsrätt utan att styrelsen “vidtagit några egentliga åtgärder”.
– Medlemmarna hade själva fört logganteckningar och fackpersoner hade anlitats. Mot bakgrund av vad som idag är Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus konstaterade hovrätten att temperaturen i lägenheten hade varit för hög. Eftersom styrelsen, trots klagomål, mätningar och andra utredningar inte hade gjort något för att komma till rätta med värmeproblemen fick medlemmarna rätt till nedsatt avgift, berättar han.

Ett annat alternativ för medlemmar som är missnöjda med styrelsens arbete är att pröva om det finns tillräckligt stöd för att få den avsatt.
– En engagerad styrelse är en central förutsättning för att komma till bukt med olika problem i en bostadsrättsförening. En styrelse eller styrelseledamot som inte gör sitt jobb kan bli avsatt i förtid genom beslut på en extra föreningsstämma. En extrastämma kan begäras om minst en tiondel av samtliga röstberättigade samtycker, säger Mattias Olsson.

HSB är en kooperativt bostadsorganisation med verksamhet inom bosparande, byggande och förvaltning. Bland medlemmarna finns runt 4 000 bostadsrättsföreningar. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen