Den organiserade brottsligheten inom byggsektorn ökar

/assets/img/mostphotos/35316335-byggarbetare.jpg
Foto: Mostphotos
 

Allt fler byggföretag använder sig av illegal arbetskraft, fusk och kriminella metoder. Det kan vara svårt för en bostadsrättsförening att granska en aktör innan den anlitas, speciellt om föreningen är liten. Det visar en undersökning från Arbetsmiljöverket som Fastighetstidningen tagit del av.

I en ny undersökning som genomförts av Arbetsmiljöverket framgår det att var fjärde byggföretag upplever att de inte kan överleva om de inte bryter mot lagar och regler. Det handlar om fusk, kriminella metoder och illegal arbetskraft. Sedan Sverige börjat samarbeta med andra länder har problemen med illegala arbetare ökat. Samtidigt blir brottsligheten inom byggsektorn allt mer organiserad, därför blir det svårare att upptäcka kriminaliteten. 


Fastighetstidningen skriver att den organiserade brottsligheten skulle minska om fler genomförde kontroller av de företag de anlitade. Det kan dock vara svårt för en mindre bostadsrättsförening att granska aktörer innan de anlitas.
– Det är såklart svårt om man bara är en liten bostadsrättsförening eller ett mindre fastighetsbolag. Man har inte resurser att sitta och kolla upp allting. Men, vi vet också att ledande aktörer med stora upphandlings- och inköpsavdelningar kan vara öppet mål för organiserad brottslighet, säger Louise Brown, vd för bolaget Ansvar, till Fastighetstidningen. 


Bolaget Ansvar arbetar för att stoppa kriminaliteten inom byggsektorn och består av bland annat jurister och grävande journalister. Louise Brown berättar för Fastighetstidningen att det är viktigt att göra en förkvalificering och ställa rätt sorts frågor innan ett företag anlitas.
– Väljer man en entreprenör som jobbar med en stor andel utstationerad personal och dessutom har ett myller av underentreprenörer, så vill man nog ha koll på det. Det är egentligen en grundläggande risk-, kvalitets- och kostnadsfråga. Samtidigt är det självklart att många beställare inte har möjlighet att sätta sig och göra en egen genomlysning med datainhämtning från exempelvis polska eller baltiska register.


Det är också möjligt att be företaget att anlita en extern granskningsanalys av sig själva. När det kommer till att skriva avtal är det klokt att ha med klausuler som tydligt talar om vad som händer vid avtalsbrott. Det kan också finnas en poäng i att tydliggöra att man vill besöka arbetsplatsen och följa arbetets gång.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen