Dålig planering står brf:er dyrt

/assets/img/mostphotos/11284313-byggnadsstallningar-for-fasadrenovering-av-flerfamiljshus.jpg
Foto: Mostphotos
 

Bristande underhåll och dålig planering kostar bostadsrättsföreningarna i Sverige miljontals kronor varje år. Priset för oförutsedda reparationskostnader hos cirka 4 000 bostadsrättsföreningar som Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC) förvaltar uppgick till över 490 miljoner kronor under 2019. Detta enligt ett pressmeddelande från SBC.

SBC förvaltar cirka 4 000 bostadsrättsföreningar runt om i landet. Hos dessa föreningar uppgick kostnaderna för oförutsedda reparationsarbeten till 490 miljoner kronor. Dessa omkostnader skulle kunnat undvikas med rätt planering och löpande underhåll. 


I ett pressmeddelande skriver SBC att de föreningar som de förvaltar hade avsatt drygt 41 miljoner kronor för VVS-arbeten i sin årsbudget. Den faktiska kostnaden för VVS-arbetena blev dubbelt så stor, hela 102 miljoner kronor. Detta används som exempel på att visa hur kostnader som inte finns med i budgeten påverkar bostadsrättsägarna, eftersom dessa står för föreningens ekonomi.
– Det kostar alltid mer att vidta akuta åtgärder när skadan väl är skedd än att ha med kostnaden i en långsiktig planering och utföra åtgärderna under planerade former. Ett exempel kan vara om ett avloppsrör skulle spricka. Det kräver ofta mer än bara ett byte av röret, i värsta fall kräver det även sanering – en kostnad som helt hade kunnat undvikas med en underhållsplan där renovering och kostnader planeras, säger David Jost, Gruppchef för projektledning på SBC, i pressmeddelandet. 


SBC anser att varje bostadsrättsförening ska ha en underhållsplan över vad som ska åtgärdas ihop med en flerårsbudget. I underhållsplanen ska det lätt gå att se vad som i framtiden kan behöva renoveras eller bytas i fastigheten och när detta bör ske. Tack vare detta kan det bli enklare för styrelsen att skapa en budget och få en överblick över fastighetens framtida underhållsarbete.


Får en förening plötsligt oförutsägbara utgifter kan det leda till att månadsavgiften måste höjas. Blir avgiften högre kan lägenheternas marknadsvärde påverkas negativt.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen