Brf vann mål om ventilation

/assets/img/mostphotos/25237338-landskrona-stads-vapen.jpg
Foto: Mostphotos
 

Bostadsrättsföreningen Linden i Landskrona fick för ett par år sedan ett föreläggande från miljöförvaltningen om att rusta upp sitt ventilationssystem då deras självdragsventilation betraktades som en hälsorisk. Brf:en menade att undersökningen hade brister och tog tillsammans med HSB Landskrona ärendet ända upp till mark- och miljödomstolen, där de nu fått rätt. Detta enligt ett pressmeddelande från HSB.

I bostadsrättsföreningen HSB Linden i Landskrona gjorde miljöförvaltningen i Landskrona stad år 2018 platsbesök i ett antal lägenheter. Miljöförvaltningen ansåg att husets luftflöde och luftomsättning var för låg vilket kunde innebära en hälsorisk för husets boende. Föreningen fick efter besöket ett föreläggande med vite. De skulle bygga om ventilationssystemet för att säkerställa att luftomsättningen och luftflödet i alla lägenheter följde Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 


I ett pressmeddelande från HSB skriver de att huset i brf Linden är byggt 1942 med självdragsventilation. Det var standard för hus som byggdes innan 1970-talet. Föreningen och HSB Landskrona menar att miljöförvaltningens kontroller och slutsatser från besöket kan ifrågasättas. Ett exempel är att en mätmetod som inte är anpassad för självdragsventilation användes vid besöket. 
– Dessutom blir det oskäligt att tillämpa Folkhälsomyndighetens rekommendationer eftersom de är mer anpassade för nyproduktion än befintliga självdragshus. Kraven blir viss mån är ouppnåeliga – för att klara dem hade bostadsrättsföreningen behövt byta till ett helt nytt mekaniskt ventilationssystem, en omfattande och kostsam åtgärd. Det är inte rimligt, i synnerhet som ingen av de boende har upplevt några hälsoproblem på grund av bristande ventilation, säger Lars Hammarsten, projektledare på HSB Landskrona som drivit ärendet, i ett pressmeddelande.


HSB Landskrona överklagade ärendet till Länsstyrelsen i Skåne län. De höll med miljöförvaltningen, vilket ledde till att HSB Landskrona stöttade brf Linden att ta ärendet upp till mark- och miljödomstolen i Växjö. Domstolen kom med sitt beslut den 17 januari där de står på föreningen och HSBs sida. De upphävde i och med detta hela miljöförvaltningens föreläggande. 


Nu ska HSB Landskrona dessutom hjälpa brf Linden att kräva tillbaka pengar som de betalt till kommunen som tillsynsavgift. När miljöförvaltningen hittat brister i hus med självdragsventilation har tillsynsavgifterna höjts, vilket kan ifrågasättas med hänvisning till domen från mark- och miljödomstolen.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen