Ny rapport: Det är svenskar beredda att offra för bättre boende

/assets/img/15408349-hammarby-sjostad_.jpg
Bostäder i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Foto: Mostphotos
 

Att kunna bo bra är viktigare för svenskar än att till exempel äga en båt eller åka på utlandssemester. En del väljer också en bättre bostad framför att skaffa barn. Det visar en ny rapport från Svensk Fastighetsförmedling.

Många svenskar är beredda att offra en del för att kunna bo bättre. Det framgår av en ny rapport, baserad på resultaten från en undersökning som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av Svensk Fastighetsförmedling. Publikationen går under namnet “Trendrapporten 2019” och totalt har 2 419 personer i Sverige deltagit i studien. Undersökningen, som uppges vara statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå, har genomförts i år med webbenkät som metod.

I rapporten presenteras en topplista med fem placeringar över det som flest svenskar kunde tänka sig att välja bort för ett bättre boende. På första plats kom att inte äga båt, där en lite större andel av kvinnorna kunde tänka sig att avstå från detta än bland de tillfrågade männen. På andra plats hamnade att avstå från den årliga utlandssemestern, fler män än kvinnor kunde tänka sig det här alternativet. 

Nummer tre på listan blev att köpa billigare mat, ett alternativ som fler kvinnor än män valde. På fjärde plats kom att avstå från husdjur, vilket dubbelt så många män än kvinnor kunde tänka sig att göra. Som nummer fem kom alternativet att avstå från att skaffa barn, sex procent av männen valde detta alternativ jämfört med två procent av kvinnorna. Flest som kunde tänka sig att offra detta för att bo bättre återfinns i åldersgruppen 18 – 29 år, med en andel om 11 procent.

En annan fråga som ställdes i webbenkäten var hur de tillfrågade i första hand såg på sin bostad. Den största andelen svarade att de såg på sin bostad som en trygg plats, så svarade 68 procent. En andel på 16 procent uppgav att de såg på bostaden som en nödvändighet, medan åtta procent svarade att de såg den som en investering. På fjärde plats kom alternativet “Som en kombination av ett hem och en arbetsplats”, med fem procent.  


Topplista: "Det här är vi beredda att göra för att bo bättre" 

1. Inte äga båt 

2. Avstå från den årliga utlandssemestern 

3. Köpa billigare mat 

4. Avstå från husdjur 

5. Inte skaffa barn 

 

Källa: “Trendrapporten 2019” från Svensk Fastighetsförmedling 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen