Vattenfall: Ovanligt högt elpris i februari

/assets/img/3327836-vattenkraftverk.jpg
Vattenkraftverk i Söderhamn. Foto: Mostphotos
 

Trots skiftande väder blev elpriset för februari i år ovanligt högt, det tredje högsta spotpriset som noterats för månaden sedan millennieskiftet. Detta enligt Vattenfall.

Elpriset under februari i år blev det tredje högsta som noterats för månaden sedan millennieskiftet. 
Under perioden ökade också användningen av el. Den tionde februari var dygnsförbrukningen den högsta som uppmätts sedan år 2015. Detta enligt uppgift från energiföretaget Vattenfall.

Av ett pressmeddelande från företaget, daterat 25 februari, framgår att vädret under månaden varit tre till fyra grader kallare än normalt och bidragit till den ökade efterfrågan på el. Den största bidragande orsaken ska vara att hushållen behövt mer energi till uppvärmning.

Då pressmeddelandet skickades ut bedömde Vattenfall att spotpriset för februari kunde landa på runt 55 öre per kilowattimme för elområde 3, Södra Mellansverige. En notering som skulle kvala in som det tredje högsta februaripriset sedan millennieskiftet. Spotpriset avser snittpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool, exklusive moms, påslag och elcertifikat.

Den första mars gav företagets pressavdelning besked om att den slutliga noteringen blev 53,63 öre per kilowattimme. Och trots att februari avslutades med varmare väder står sig den slutliga noteringen som den tredje högsta för månaden sedan millennieskiftet. Den slås enbart av spotpriset för februari år 2010 med 93,15 öre per kilowattimme, samt år 2011 med 56,76 93,15 öre per kilowattimme.

När det var som kallast i februari stod vattenkraften för 54,4 procent av landets energiproduktion. På grund av kylan och mindre nederbörd i inledningen av året minskade vattenbalansen från ett kraftigt överskott ned till noll, och mindre blåst har lett till lägre produktion av vindkraft. Samtidigt har kärnkraften levererat på full kapacitet.

Oljepriset har återhämtat sig snabbt och uppges nu vara tre gånger högre än ifjol. En bidragande orsak till detta ska vara köldknäppen i USA. Dock gör pandemin att prognosen för bränslepriserna framöver är osäker. 


Not: När vattenbalansen mäts ställs inkommande vatten till exempelvis en sjö i relation till hur mycket som avdunstar, rinner bort eller lagras. Informationen är hämtad från SMHI.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen