Historiskt högt elpris i södra Sverige

/assets/img/45709473-vindkraftverk-lund.jpg
Vindkraftverk i Skåne. Foto: Leif Ingvarson / Mostphotos
 

I början av februari noterades rekordhöga spotpriser för el i Södra Mellansverige och Södra Sverige, landets två sydligaste elområden. Det rapporterar Dagens industri.

Av Dagens industris (Di) rapportering framgår att det nyligen noterades rekordhöga nivåer för elpriser i elområde 3 och 4, som avser Södra Mellansverige respektive Södra Sverige. Den fjärde februari i år noterades det högsta dygnsmedelpriset för elområdena sedan februari år 2012.

Detta datum steg spotpriset på den nordiska elbörsen Nordpool till 99,3 öre per kilowattimme för elområdena ifråga, vilket enligt Di är nära 36 procent högre än dagen innan. Mellan klockan åtta och nio låg spotpriset på 2,40 kronor per kilowattimme, en notering som är cirka tio gånger högre än fjolårets snittpris i dessa elområden.

Orsaken till den kraftiga prisuppgången ska vara den iskyla som dragit in över landet. Dock skiljer sig noteringarna en del mellan norr och söder. Medan priserna rusat i södra Sverige noterades knappt 50 öre per kilowattimme i elområde 1 och 2, som avser Norra Sverige respektive Norra Mellansverige.

Att effektreserver som oljekraftverket i Karlshamn kopplats in på det nationella högspänningsnätet uppges ha underlättat situationen.
– Hade inte kärnkraften i såväl Sverige som Finland kört på för fullt och vindkraften producerat på normala nivåer, hade situationen varit än mer ansträngd, säger konsultföretaget Swecos elmarknadsexpert Christian Holtz till Di.


Not: Spotpriset avser snittpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool, exklusive moms, påslag och elcertifikat. Den informationen finns på energiföretaget Vattenfalls hemida.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen