Boverket: Parkeringar vid nya flerbostadshus ska förberedas för laddstolpar

/assets/img/35315783-laddplats-elfordon-1612188225.jpg
Foto: Mostphotos
 

Inom kort måste de som vill bygga, eller bygga om, flerbostadshus med minst tio parkeringsplatser se till att husets parkering förbereds för anslutning av laddstolpar till elbilar. Det står att läsa på Boverkets hemsida.

På myndigheten Boverkets hemsida finns information om en ny författning med regler och krav på laddinfrastruktur för laddning av elfordon. Författningen träder i kraft i dag, den första februari, och avser bygglov inlämnade efter den tionde mars i år för exempelvis nya bostadshus med fler än tio parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten. Reglerna, som tagits fram av Boverket, gäller också vid ombyggnad (en påtaglig förnyelse).

Under dessa premisser ställs krav på att parkeringen har ledningsinfrastruktur till samtliga parkeringsplatser, det vill säga att den är förberedd för installation av laddstolpar genom att till exempel ledningar dragits fram till platserna. I vissa fall kan krav även ställas på att laddpunkter ska finnas tillgängliga. Regler finns också för utformning av laddutrustning.

Det är regeringen som beslutat att införa de nya reglerna och kraven, vilka uppges ligga i linje med EU-direktivet om byggnaders energiprestanda. Besluten ska ha fattats inom ramen för plan- och byggförordningen (PBF).

Mer läsning i ämnet: Regeringen vill se fler elbilsladdare vid flerbostadshus

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen