Minskat bostadsbyggande i Stockholms kommuner

/assets/img/mostphotos/55696213-four-cranes-during-housing-construction-on-teg.jpg
Foto: Mostphotos
 

Stockholms läns kommuner uppger att antalet bostäder de planerar att bygga under 2024 kommer att vara hälften av antalet påbörjade bostäder 2023. Inflation och lågkonjunktur uppges som orsaker, enligt Länsstyrelsen Stockholm.

Årligen svarar alla kommuner i landet på en bostadsmarknadsenkät från Boverket. Svaren i enkäten har sammanställts av av Länsstyrelsen Stockholm som även kompletterat enkätsvaren med intervjuer med länets 26 kommuner. Detta skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande. 


Enligt årets bostadsmarknadsenkät råder bostadsbrist i hela länet, förutom i Nynäshamn och Nykvarn. Det är stor efterfrågan på fler ettor, större bostäder som fyror samt bostäder med låg boendekostnad. Det är också fortsatt efterfrågan på student- och ungdomslägenheter. Den enda kommunen i länet som planerar att bygga studentbostäder 2024 är Huddinge. Även så kallade specialbostäder, som bostäder anpassade för äldre och funktionsnedsatta, efterfrågas mer. Trots den stora efterfrågan planeras enbart totalt 560 specialbostäder i hela länet. 

– Konsekvensen blir att det slår mot de sköraste i samhället om det inte finns anpassade bostäder i den egna kommunen, som dessutom har ett lagstadgat ansvar att ordna bostad för äldre och funktionsnedsatta, säger Nanny Andersson Sahlin, utvecklingsledare i bostadsförsörjningsfrågor på Länsstyrelsen, i pressmeddelandet. 


I år meddelar Stockholms kommuner att de kommer att bygga 11 800 bostäder under året. I förra årets prognos uppgav kommunerna att 22 000 bostäder skulle börja byggas, men det var endast 7 346 bostäder som faktiskt byggdes. Detta enligt SCB.

– Samtidigt som det är bra att kommunerna skruvar ner sina förväntningar är det naturligtvis oroande med tanke på den långsiktiga bostadsförsörjningen och länets tillväxt, säger Nanny Andersson Sahlin.


Anledningarna till att kommunerna inte kommer att bygga lika mycket är att det finns fler begränsande faktorer än tidigare, som höga produktionskostnader och svårigheter att få lån för både byggherrar och privatpersoner. Andra orsaker som kommunerna nämner i enkäten är svag löneutveckling, omvärldsläget och inflationen. Det är främst det ekonomiska läget som sätter käppar i hjulen för kommunernas bostadsproduktion. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen