Nacka inför automatiska beslut inom bygglov

/assets/img/9362931-nacka-varmdoleden.jpg
Vy över Nacka, Stockholms län. Foto: Mostphotos
 

I år blir Nacka den första kommunen i landet med helautomatiserade beslut i bygglovsprocessen, vilket väntas förkorta kötiderna för både enklare och mer komplexa ärenden. Detta enligt ett pressmeddelande.

Sommaren 2023 påbörjades tester med en robotiserad process för beslut inom bygglov i Nacka, som efter fina resultat nu blir den första kommunen i landet att helautomatisera två olika beslut. I ett pressmeddelande från Nacka kommun (Stockholms län) beskrivs utfallet ha varit hundra procent korrekt.
Så här säger Johan Krogh (C), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, i en kommentar:
– Manuell uppföljning och kontroll av de automatiserade besluten visar att alla har blivit helt korrekta och därför tar vi nu nästa steg och helautomatiserar processen.

Med den automatiserade processen blir kötiderna kortare, både för två enklare ärenden och mer komplexa. Till exempel kan slutbesked för ansökningar om installation av kamin ges inom några minuter. Även beslutsprocessen för anslutning till kommunalt VA, vatten och avlopp blir automatisk.

De ärenden som kommunen kommer delegera till en robot är sådana som finns i stora volymer och där handläggningen ser ut på liknande sätt.   
– Genom att automatiskt handlägga och besluta i stora mängder av liknande ärenden, så frigörs tid för bygglovhandläggarna att arbeta med större och mer komplicerade ärenden, säger kommunens bygglovschef Maria Melcher i pressmeddelandet.

Automatiserade beslut har förekommit inom statliga myndigheter under lång tid. Sommaren 2022 ändrades kommunallagen så att även kommuner kan delegera beslut till en automatiserad beslutsfunktion.

Ifjol fattade politikerna i Nacka kommuns miljö- och stadsbyggnadsnämnd beslut om en förstudie av automatiserat beslut i bygglovsprocessen, vilken finansierades via kommunens framtidsfonder. Och nu år 2024 blir Nacka den första kommunen i landet med helautomatiserade beslut i bygglovsprocessen.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen