Swedbank: Fördubblade räntekostnader att vänta för hushållen 2023 – och boprisfall till i höst

/assets/img/swedbank_bild.png
Utanför ett av Swedbanks kontor i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Efter att hushållens ränteutgifter fördubblades ifjol jämfört med 2021 väntar ytterligare en fördubbling under 2023, spår Swedbank i en ny prognos. Där framgår även att banken tror på boprisfall ett tag till, från toppen under februari ifjol fram till i höst då botten väntas nås.

Enligt en ny konjunkturrapport från Swedbank (Swedbank Economic Outlook, april 2023) fördubblades hushållens ränteutgifter under perioden 2021–2022; från 32 miljarder kronor till 66 miljarder kronor. Och ytterligare en fördubbling är att vänta under 2023, spår banken. 

– Svenskarna är högt belånade. Ungefär 60 procent har rörlig ränta på sina bolån och ytterligare cirka 15 procent har bolån som ska omförhandlas inom ett år, och därför räknar vi med en svagare utveckling i Sverige jämfört med andra länder. Det innebär att köpkraften och tillväxten kommer försvagas ytterligare under året, säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson i ett pressmeddelande.

I rapporten finns också en prognos för bostadsmarknaden där det framgår att banken tror på ett boprisfall på runt 20 procent, från toppen under februari ifjol fram till en bit in på hösten 2023 då botten väntas nås. Tidigare bedömdes nedgången kunna plana ut redan nu till sommaren.

Banken räknar med att större delen av pristappet på svensk bomarknad redan har inträffat och fram till i höst spås därför en mindre dramatisk nedgång än vid samma tid förra året. Bakomliggande orsaken till antagandet om en längre period av prisfall ska vara att bolåneräntorna ser ut att bli allt högre, och nå toppen senare än i tidigare prognos.

Vidare finns en del om bostadsinvesteringar i landet framöver. Till följd av ökade byggkostnader, stigande räntor och sjunkande efterfrågan räknar banken med att 28 000 bostäder påbörjas under 2023 och 25 000 under nästa år. Kontentan blir att färre nya bostäder når marknaden framöver, ett scenario som på sikt skulle kunna motverka prisnedgången på bostäder.

När det kommer till Riksbankens penningpolitik tror Swedbank på ytterligare åtstramningar i närtid, detta på grund av ihållande hög inflation. Styrräntan spås toppa på fyra procent i juni. Under februari nästa år kan en period av räntesänkningar komma att inledas, som en följd av sjunkande inflation och lägre aktivitet i svensk ekonomi. Vid slutet av 2024 bedöms reporäntan kunna landa på 2,75 procent. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen