Bostadsrättslagen uppdateras vid årsskiftet

/assets/img/bilder_nyheter/Västerås_LM/Sthlm_juni_2019/riksdagshuset.jpg
Riksdagshuset i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

I veckan sade riksdagen ja till ändringar i bostadsrättslagen som föreslås i propositionen Tryggare bostadsrätt. Lagändringarna börjar gälla första januari 2023.

Tidigare i år lämnade regeringen in en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag på ändringar i bostadsrättslagen, vilket Bostadsrättsnytt då rapporterade om. I stora drag handlar de om stärkt skydd för köpare och ägare av bostadsrätter.

I slutet av mars var förslaget redo att skickas vidare till riksdagen i form av en proposition, Tryggare bostadsrätt (CU24). Den innehåller bland annat en uppdatering med förslag på en ny bestämmelse gällande rösträtt vid stämmor, i syfte att motverka kapning av bostadsrättsföreningar.

– Vi föreslår nu att det inte ska vara möjligt att frångå principen om lika rösträtt i en bostads­rätts­förening. Det gör vi för att stärka det demo­kratiska skyddet och de boendes rätt till inflytande i föreningen, sade justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson i ett tidigare pressmeddelande från Justitiedepartementet.

Enligt den uppdaterade versionen av förslaget ska avvikelser från regeln om en röst per medlem endast vara tillåtet om det rör medlemmar med en bostadsrätt, som inte i första hand används som bostad. Och oavsett om flera medlemmar tillsammans äger en bostadsrätt i föreningen eller inte så ska de totalt ha en röst.

Den 14 juni i år ställde sig riksdagen i huvudsak bakom regeringens förslag till ändringar i bland annat bostadsrättslagen. Det innebär till exempel att skyddet för köpare av bostadsrätter stärks när det kommer till förhandsavtal och upplåtelseavtal, samt starkare krav på ekonomisk plan och intygsgivare. Vidare ska en medlem i en brf inte kunna ha mer än en röst på föreningsstämman.

En punkt i propositionen bifölls endast delvis. Den rör förslag om reglering av andra föravtal än förhandsavtal, vilket riksdagen anser att regeringen behöver utreda närmare.

Ändringarna i bostadsrättslagen träder i kraft första januari nästa år, med undantag för delen som avser den ekonomiska planen och intygsgivarna vilken börjar gälla ett år senare.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen