Stockholms län: Svårt för många i samhällsnödvändiga yrken att köpa bostad

/assets/img/13279285-sjukskoterska-under-arbetspass.jpg
Foto: Michael Erhardsson / Mostphotos
 

Stockholms Handelskammare har undersökt möjligheterna för personer i samhällsnödvändiga yrken i länet att köpa en bostad där just nu. Av de 104 000 anställda som studerats visade sig runt 16 000 inte ha råd med det.

Enligt en ny undersökning från Stockholms Handelskammare, som gjorts av analysföretaget Evidens, skulle runt 16 000 anställda inom samhällsnödvändiga yrken i Stockholms län inte klara av att köpa bostad där i nuläget. Fram till 2016 klarade dessa personer de genomsnittliga bolånekraven för Stockholms län, men efter att det andra amorteringskravet infördes har de inte längre haft råd att köpa bostad i länet. 

Totalt har 104 000 anställda inom utvalda samhällsviktiga yrkesgrupper ingått i underlaget. De som inte skulle ha råd med en bostad i länet i nuläget utgör 15 procent av samtliga hushåll som studerats. Samtidigt hade 20 000 nekats om de försökt låna till en bostad i Stockholms stad.

De med samhällsnödvändiga yrken som ser ut att ha det svårast att köpa en bostad i Stockholms län just nu är anställda inom till exempel räddningstjänst, polis, akutsjukvård och barnomsorg.

I rapporten, där resultaten från studien presenteras, finns en del om alternativa lösningar. Exempelvis att anställda i samhällsnödvändiga yrken kan bo en bit utanför de centrala delarna av Stockholm. Dock framförs att det skulle medföra extra kostnader med koppling till längre pendlingstider. 

Ett annat alternativ är att hyra en bostad i andrahand, en lösning som enligt rapporten “lämnar en del i övrigt att önska”. Detta då andrahandshyran för en genomsnittlig etta uppges vara mer än dubbelt så dyr som boendekostnaden för en bostadsrätt i samma storleksklass.

I en del andra länder är bostadspolitiken anpassad för personer i samhällsnödvändiga yrken, bland annat genom att bostäder avsätts just för denna grupp. Men rapportens slutsats när det kommer till Sverige är att endast personer som riskerar hemlöshet, eller har någon annan form av social förtur, får gå före i bostadskön. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen