Svårare för personer uppvuxna i hyresrätt att köpa bostad

/assets/img/skbs-kvarter-i-varberg.jpg
Hyresrätter i Vårberg utanför Stockholm. Bild: Karin Alfredsson / SKB
 

Personer som vuxit upp i hyresrätt har svårare att köpa egen bostad än de som bott i ägda bostäder som barn, sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Det visar en rapport från banken Bluestep.

På senare år har prisuppgångar präglat bostadsmarknaden och gjort det svårare för förstagångsköpare att skaffa egen bostad. Enligt en rapport från bolånebanken Bluestep har det blivit extra tufft för de som vuxit upp hos föräldrar som hyrt bostaden. Rapporten visar exempelvis att det är främst inom denna grupp som tillfrågade anser sig ha dåliga ekonomiska förutsättningar för bostadsköp.

Vidare ser den ekonomiska klyftan mellan de med ägda bostäder och de som hyr ut att öka. 
– I ett samhälle där bostadsprisutvecklingen ser ut som den gör  är det självklart att det blir en klyfta mellan de som äger och de som hyr. De som äger har haft en värdeutveckling som möjliggör en stabil ekonomisk utveckling över egentligen hela livsspannet. Därför är det särskilt oroande att rapporten även visar att möjligheten att köpa sin bostad går i arv, säger Alen Saric på Bluestep Bank i ett pressmeddelande.

Under en procent av de i åldrarna 30-49 år som vuxit upp i hyresrätt svarade att de kan få ekonomisk hjälp av föräldrarna till bostadsköp. Bland de som är uppvuxna i ägda bostäder uppgav sex procent att föräldrarna kan eller har hjälpt till. En av fyra i denna grupp svarade att de har tillräckligt god ekonomi för att köpa bostad på egen hand, medan motsvarande notering för de som vuxit upp i hyrd bostad är 13 procent.
– Vi ser ett behov av att fler får tillgång till bostadsmarknaden vilket kräver inkluderande bolån. Vi måste ta hänsyn till individens förutsättningar och potential och se möjligheter istället för hinder. Därför gör vi alltid en bedömning som grundar sig huvudsakligen i kundens framtida betalningsförmåga istället för deras ekonomiska historik, avslutar Alen Saric.

Av de i åldersgruppen som vuxit upp i hyrd bostad svarade 16 procent att de inte har goda möjligheter att köpa bostad, eftersom de saknar någon som kan hjälpa dem ekonomiskt. Bland de som vuxit upp i ägd bostad valde endast fyra procent detta alternativ.

Undersökningen som hänvisas till i denna artikel heter “Bluestep-rapporten 2021: En bostadsmarknad med stängda dörrar” och har genomförts av Kantar Sifo under maj månad 2021. Totalt deltog 2 647 personer i Sverige i åldrarna 18–79, varav drygt 300 i åldrarna 30-49.


Av de tillfrågade uppgav 71 procent att de vuxit upp i en ägd bostad, medan 15 procent uppgav att de inte gjort det och 14 procent svarade att de delvis vuxit upp i en ägd bostad.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen