Stockholmare lägger stor del av inkomsten på boendet

/assets/img/44482907-colorful-building-winter-street-stockholm-kungsholmen.jpg
Stockholm. Foto: Daniel Nilsson Brodén / Mostphotos
 

Enligt Swedbank Boindex för fjärde kvartalet 2020 lägger hushåll i Stockholms kommun en stor del av inkomsten på boendekostnader. Tuffast är läget för ensamstående med barn.

Swedbank presenterade nyligen sitt Boindex för fjolårets kvartal fyra där banken bland annat tittat närmare på boendekostnader för utvalda typhushåll i olika delar av landet, i relation till den disponibla inkomsten.

Tuffast verkar situationen vara för ensamstående i storstäderna Stockholm och Göteborg. Exempelvis behöver en ensamstående med två barn som köper en bostadsrätt i Stockholms kommun lägga cirka 55 procent av sin disponibla inkomst på boendekostnader. En ung förstagångsköpare i samma stad behöver lägga runt 45 procent av sin disponibla inkomst på boendet.
– Ensamstående med barn i Stockholm och Göteborg har det tuffast på bostadsmarknaden. Unga förstagångsköpare i framför allt Stockholm har det också svårt, men kan de tänka sig att köpa en bostadsrätt i en närförort ser situationen betydligt bättre ut, säger Swedbank och sparbankernas privatekonom Arturo Arques i ett pressmeddelande från banken.

På riksnivå landar Swedbanks sammanvägda Boindex på 115 för kvartal fyra, vilket innebär att 26 procent av hushållens disponibla inkomst går till att täcka boendekostnader. Köpkraften bedöms på ett generellt plan som god då Boindex når över 100.

Swedbank Boindex för typhushåll i Stockholm

Boindex för olika typhushåll och bostadstyper inom Region Stockholm, avseende kvartal fyra 2020: Boindex följt av andel av inkomsten som går till boendet i procent inom parentes Boindex för olika typhushåll och bostadstyper inom Region Stockholm, avseende kvartal fyra 2020: Boindex följt av andel av inkomsten som går till boendet i procent inom parentes

Källa: Swedbank


Kort om Swedbank Boindex
Swedbank Boindex avser mäta hushållens köpkraft när det kommer till småhus och bostadsrätter. Bankens index blir 100 om 30 procent av hushållens disponibla inkomst går till utgifter för boendet. Ju högre indexet blir desto större ekonomisk marginal anses hushållet ha vid köp av bostad.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen