Rekordstor utflyttning från Stockholm ifjol

/assets/img/30535851-flyttkartong.jpg
Foto: Mostphotos
 

Aldrig tidigare, så långt tillbaka som det finns statistik, har utflyttningen från Stockholms län varit så stor som under 2020. Det visar en analys som Stockholms Handelskammare gjort med ny statistik från SCB som grund.

Med hjälp av ny statistik över flyttströmmar inom landet från Statistiska centralbyrån (SCB), har Stockholms Handelskammare bland annat tittat närmare på fjolårets flyttnetto för huvudstaden. Under 2020 var antalet utflyttade från Stockholms län 5 596 fler än de som flyttade dit. Året innan var antalet utflyttade 1 676 fler än de inflyttade.
– Stockholm är Sveriges tillväxtmotor och därför ser jag med stor oro på utflyttningen. Trenden är ett underbetyg till politiken som inte skapat rätt förutsättningar för tillväxt. Nu måste det till krafttag för att återställa stadens attraktionskraft annars riskeras på sikt många jobb, säger Stockholms Handelskammares vd Andreas Hatzigeorgiou i ett pressmeddelande.

Källa: Stockholms Handelskammare / SCB Källa: Stockholms Handelskammare / SCB

Det negativa flyttnettot för 2020 uppges vara tydligast i åldersgrupperna 0-9 år och 30-44 år. Och för personer i åldrarna 20-24 syns ett negativt trendbrott.
– Att det är relativt unga vuxna, i familjebildande ålder, som försvinner kan förklaras av flera faktorer, som den illa fungerande bostadsmarknaden och nya kreditrestriktioner som amorteringskravet, vilket pressat upp boendekostnaderna. Fungerande infrastruktur, bra skolor och trygghet blir helt avgörande för att nu återställa stadens attraktivitet, fortsätter Andreas Hatzigeorgiou.

Han tillägger också att coronapandemin och uppmaningar om att jobba hemifrån kan ha förstärkt utflyttningen, men att problemet troligen inte kommer försvinna automatiskt när pandemin är över.
– Vi har en väldigt attraktiv huvudstad med potential att bli Europas allra bästa, men stadens kraft bromsas av exempelvis den dysfunktionella bostadsmarknaden och oro inför trygghetssituationen. Politiken på alla nivåer måste säkerställa levande storstäder. Att dra ned på infrastrukturen och kollektivtrafiken skulle försvåra för städernas återkomst och motverka en stark omstart efter krisen, förklarar Andreas Hatzigeorgiou.

Robert Östholm, Stockholms Handelskammares kommunikationschef, berättar för Bostadsrättsnytt att fjolårets notering är det mest negativa flyttnettot för länet så långt tillbaka som det finns statistik; år 1997. År 2003 noterades minus 5 077.

För Stockholms kommun landade fjolårets flyttnetto på minus 8 495. Enligt uppgift från Stockholms Handelskammares kommunikationsavdelning landade noteringen för 2019 på minus 3 970.

Samtidigt som många flyttade från Stockholms kommun förra året var det andra kommuner som fick fler inflyttade än utflyttade. Bland Sveriges 20 största kommuner noterades det mest positiva flyttnettot för Uppsala med plus 1 021.


Sverige 20 största kommuner: Inrikes flyttnetto 2020

Stockholm -8 495 

Göteborg -2 382 

Huddinge -815

Lund -191

Örebro -179

Uppsala 1 021

Västerås 805

Helsingborg 701

Linköping 660

Nacka 651

Källa: Stockholms Handelskammare / SCB

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen