Booli och Hittamäklare släpper statistik över mäklararvoden

/assets/img/kontraktskrivning_booli.jpg
Kontraktskrivning. Foto: Karin Grundeus / Booli
 

Booli och Hittamäklare släpper nu statistik över mäklararvoden i landet. Den visar bland annat att fastighetsmäklare i Västra Götaland har Sveriges högsta medianarvode på länsnivå avseende lägenhetsförsäljningar. Detta enligt ett pressmeddelande från Booli.

Bostadssajten Booli och jämförelsetjänsten Hittamäklare väljer nu att släppa statistik över mäklararvoden i landet. I ett pressmeddelande från Booli beskrivs beslutet som ett steg mot en mer transparent bostadsmarknad, i syfte att underlätta för säljare och köpare att fatta välgrundade beslut.

Bland annat visar statistiken att median-arvodet för mäklare i landet ligger på 53 500 kronor vid försäljningen av en bostad. Det som ingår i statistiken är arvoden vid försäljningar av lägenheter och hus. I pressmeddelandet poängteras dock att mäklararvodet kan skilja sig åt en del mellan kommuner beroende på vilken typ av bostad som säljs. Detta då mäklare tar i regel tar ut högre arvoden för villor än för lägenheter. Danderyd uppges vara den kommun i landet där mäklare tar ut högst arvode för att sälja en bostad. Median-arvodet vid husförsäljning inom kommunen ligger på 139 500 kronor.

Vidare lyfts vikten av att jämföra både pris och vad som ingår när man anlitar mäklare. Detta följs av motiveringen att den billigaste mäklaren inte alltid är bäst och att den dyraste heller inte alltid är bäst. 

När det gäller arvoden vid försäljning av lägenheter är Västra Götaland det län i landet där mäklare tar ut mest. Medianarvodet vid bostadsförsäljningar i länet ligger på 55 000 kronor.

Källa: Booli. Statistiken avser medianarvodet på länsnivå i utvalda län och bygger på inrapporterade arvoden vid försäljningar under perioden första november år 2017 till 15 november i år. 


Av den statistik som nu släpps framgår också att den vanligaste prismodellen vid bostadsförsäljning är stege. Den går ut på att mäklaren får en lägre procent av slutpriset (alternativt en förutbestämd summa) upp till en viss nivå, och överstiger slutpriset den nivån får mäklaren en högre procent på det belopp som överskrider denna. Vidare har modellen även visat sig vara den mest lönsamma. 
– Vi har analyserat arvodesdata från de senaste tre åren och vi ser tydligt att de som använder sig av arvodesmodellen stege generellt säljer till ett högre pris än vad bostaden statistiskt är värderad till jämfört med de som använder sig av ett fast pris. En teori är att en stege ger mäklaren ett extra incitament att kämpa för att sälja bostaden till ett så bra pris som möjligt, säger Boolis analytiker Henrik Almér i ett pressmeddelande från bostadssajten. 

Booli och Hittamäklare ingår båda i Booli Search Technologies AB som uppges vara en tjänst från den statligt ägda banken SBAB. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen