Distansarbete kan öppna för lönsam flytt från Stockholm

/assets/img/3240922-vasteras-c-pa-plattformen-2.jpg
Västerås C, plattform 1. Foto: Michael Erhardsson / Mostphotos
 

En ny undersökning från Swedbank visar att distansarbetande stockholmare som bor själva i bostadsrätt, skulle ha mycket att tjäna på att flytta till en större bostadsrätt i exempelvis Västerås.

Swedbank har gjort en undersökning på temat corona och hemarbete, som släpptes i samband med Swedbanks Boindex för kvartal två 2020. Undersökningen presenteras i form av en temarapport med rubriken: “Corona och distansarbete- början på slutet av urbaniseringen?”

Rapporten tar sin utgångspunkt i de ökade möjligheter till distansarbete som pandemin medfört, samt de stora prisskillnader som finns på den svenska bostadsmarknaden. Dessa två omständigheter kan leda till att fler väljer att flytta från storstadsregionerna. Och resultaten från undersökningen visar att det finns pengar att tjäna på en flytt för de som har möjlighet att distansarbeta. 

“Om vi tittar bortom coronapandemin så kan det inte uteslutas att allt fler arbetsgivare och anställda upplever att fördelarna med fortsatt arbete på distans överväger nackdelarna, speciellt om distansarbetet kan kombineras med att kollegorna träffas någon gång i veckan.” (Ur rapporten)

– Det kan inte uteslutas att vi står inför ett trendbrott på bostadsmarknaden som en effekt av ökade möjligheter till distansarbete och stora prisskillnader på bostadsmarknaden. Blir ökat distansarbete norm även efter Coronapandemin kan fler flytta ut utanför huvudstadsregionen. Det vi nu ser kan vara början på slutet på urbaniseringstrenden, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom, i ett pressmeddelande från banken. 

Banken har valt att inkludera en handfull större kommuner i undersökningen, från vilka pendlingsavståndet till Stockholm är under två timmar med bil eller tåg. Sedan har man studerat hur privatekonomin hos tre olika typer av hushåll i Stockholm skulle påverkas av en flytt till en annan ort, om de arbetade på distans (med bibehållen inkomst) och pendlade till Stockholm en dag i veckan.

En slutsats som dras i rapporten är att hushållstypen “ensamstående utan barn” med bostadsrätt i Stockholm på 57 kvadratmeter, som vill få plats med ett arbetsrum i en ny bostad på annan ort, i snitt skulle kunna sänka sina kostnader med 3 000 kronor per månad vid köp av en tio kvadratmeter större bostadsrätt på annan ort.

Ett scenario som undersökts är hur mycket ett sådant hushåll skulle kunna tjäna på att flytta till en större bostadsrätt i Västerås (se nedan).   

Förutsättningar 

Åker tåg till Stockholm en dag i veckan; total pendlingstid åtta timmar per månad  

Inkomst före skatt: 32 000 kr 
 

Ändrade kostnader per månad vid distansarbete 

Ändrad bostadskostnad: -4 313 kr 

Ändrad pendlingskostnad: +230 kr 

Ökad inkomstskatt: +295 kr 

Summa minskade kostnader: -3 406 kr 

Källa: Swedbanks temarapport “Corona och distansarbete- början på slutet av urbaniseringen?”   

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen