Oscar Properties revisor uttalar sig om bolagets framtid

/assets/img/01_norra-tornen_photo-by-laurian-ghinitoiu.jpg
Oscar Properties bostadsprojekt Norra Tornen i Vasastan, Stockholm. Pressbild från Oscar Properties / ©Laurian Ghinitoiu
 

Inga sålda bostäder under kvartal ett 2020 och stora skulder som förfaller under året. Oscar Properties senaste årsredovisning med särskild revisorsupplysning, och delårsrapporten för Q1 i år, kan tolkas som att bolaget står inför en del utmaningar.

Av bostadsutvecklaren Oscar Properties delårsrapport för kvartal ett i år framgår att bolaget endast sålt en bostad under perioden. Det första kvartalet förra året såldes 20 bostäder. 

Under kvartal ett i år produktionsstartade bolaget noll bostäder, ett resultat som är identiskt med  det för fjolårets tre första månader. Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 184, förra året var antalet 580 under samma kvartal.

Nyligen offentliggjordes även Oscar Properties årsredovisningen för 2019, med särskild revisorsupplysning “om väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift”. Där skriver bolagets revisor bland annat att koncernens fortsatta verksamhet är beroende av att de fastighetsförsäljningar som är planerade genomförs. Det beskrivs också som avgörande att bolagets räntebärande skulder på 688 miljoner kronor, som förfaller under 2020, antingen förlängs eller löses. 

Styrelsens bedömning uppges vara att dessa åtgärder sannolikt kommer att kunna genomföras och att “fortsatt likviditet kan erhållas”.

Om de åtgärder som styrelsen planerar att genomföra inte blir av finns det en “väsentlig osäkerhetsfaktor” så kan betydande tvivel uppstå gällande företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet. Det tilläggs också att detta uttalande inte är modifierat. 


Av Oscar Properties hemsida framgår att bolaget köper, utvecklar och säljer fastigheter i Storstockholm och i övriga “attraktiva” storstadsregioner. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen