Mäklarbarometern: Stillastående till sjunkande bopriser under Q2

/assets/img/35341132-bostader-fastigheter-bostadsomrade.jpg
Bostäder i Stockholm. Foto: Mostphotos
 

Den senaste Mäklarbarometern från SBAB visar att många storstadsmäklare tror på stillastående till sjunkande bostadsrättspriser under kvartal två i år. Störst är pessimismen i Stockholm.

Idag, den 28 april, offentliggjordes SBAB:s Mäklarbarometer för kvartal två 2020. Det är en enkät som skickas ut kvartalsvis till 220 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. Denna gång genomfördes undersökningen under perioden 23 mars till sjätte april. 

Resultaten från den senaste enkäten visar att fastighetsmäklarna förutspår stillastående till sjunkande bostadsrättspriser under årets andra kvartal.

Mäklarbarometern för kvartal ett 2020 indikerade en prisuppgång för bostadsrätter i Stockholm och stillastående priser i Göteborg och Malmö. Fastighetsmäklarna som trodde på sjunkande bostadsrättspriser i storstadsregionerna var ytterst få.

Svaren från den senaste enkäten visar att pessimismen nu är störst bland mäklare i Stor-Stockholm, där 34 procent av dem bedömer att bostadsrättspriserna blir oförändrade. 57 procent av mäklarna förutspår sjunkande bostadsrättspriser, varav 14 procent tror på en kraftig nedgång. Nio procentsvarade att de tror på stigande priser. 

I Stor-Göteborg förutspår 43 procent av de tillfrågade mäklarna stillastående bostadsrättspriser under kvartal två i år. 53 procent tror att priserna kommer sjunka, varav sju procent svarade att de tror på kraftigt sjunkande priser. Tre procent bedömer att priserna på bostadsrätter kommer att gå upp. 

Bland mäklarna i Stor-Malmö svarade 51 procent att de tror på oförändrade bostadsrättspriser under kvartal två. Detta samtidigt som 34 procent förutspår sjunkande priser, varav 18 procent bedömer att prisnedgången blir kraftig. I Malmö uppgår andelen mäklare som tror på stigande priser till 15 procent. 
– Det kan finnas två förklaringar till att mäklarna i Malmö var mer positiva än de i Stockholm och Göteborg när undersökningen gjordes. Coronakrisen hade vid tiden för undersökningen slagit hårdare mot framförallt Stockholm men också Göteborg. Prisnivån är dessutom lägre i Malmö vilket kan vara en fördel vid stigande arbetslöshet, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB, i ett pressmeddelande från banken.

I denna upplaga av Mäklarbarometern ingick också frågan “Hur har corona-pandemin påverkat bostadsmarknaden i din region?“ På den frågan valde runt var femte mäklare i Stockholm alternativet att budgivningen för bostadsrätter blivit trögare. I Göteborg och Malmö blev utfallet runt en av tio.

Undersökningen Mäklarbarometern genomförs av Origo Group på uppdrag av den statligt ägda banken SBAB.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen