Svenskarna oroliga för ekonomin – inte bostadssituationen

/assets/img/mostphotos/37314234-april-13.jpg
Foto: Mostphotos
 

En ny undersökning från Fastighetsbyrån visar att sex av tio svenskar oroar sig för att coronaviruset kommer skapa en lång ekonomisk kris i landet. Många är rädda att deras privatekonomi ska påverkas, men endast fyra procent uppger att de känner oro för sin nuvarande bostadssituation.

På uppdrag av Fastighetsbyrån har Novus genomfört en undersökning om hur svenskarna upplever coronakrisen och hur de känner kring sin ekonomi och bostadssituation. Av undersökningen framgår det att en långdragen ekonomisk kris i Sverige är det som oroar svenska folket mest. Hela 60 procent uppger att de oroas över detta och 31 procent är oroliga för att deras privatekonomi kraftigt kommer att försämras. 


Även om många oroas över ekonomin känner majoriteten sig trygga med sina jobb, då enbart tolv procent i undersökningen uppger att de är rädda att förlora arbetet. Andelen som är oroliga för sin boendesituation är betydligt lägre än så. Endast fyra procent är oroliga för att de kommer tvingas flytta eller förlora sin bostad på grund av krisen.
– De långsiktiga ekonomiska konsekvenserna för samhället är alltså det som oroar allra mest. Något förvånande är betydligt färre är oroliga för att förlora jobbet och väldigt få känner en oro för att tvingas flytta, två faktorer som hänger tajt ihop. Det ska väldigt mycket till för att man inte ska kunna bo kvar i sin bostad och det är glädjande att de flesta känner sig trygga med sin bostadssituation även i dessa oroliga tider, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån, i ett pressmeddelande. 


Det är lätt att tänka sig att coronaviruset har kommit att påverka svenskarnas flyttplaner. Enligt Fastighetsbyrån planerade drygt var femte svensk att byta bostad under 2020, men av dessa uppger 74 procent att deras planer inte förändrats utifrån coronakrisen. Endast en av tio har fått sina flyttplaner ändrade.
– Hittills ser vi inte sett någon påverkan på bostadspriserna och undersökningen visar att relativt får har ändrat sina planer på att flytta under året. Det ger goda förutsättningar för att det ska fortsätta göras affärer även om vi kommer se effekter även på bostadsmarknaden. Hur djup och långdragen den ekonomiska krisen blir och hur många som blir av med jobbet permanent kommer att bli avgörande för hur situationen på bostadsmarknaden utvecklas, säger Johan Engström.


I undersökningen genomfördes 1 132 webbintervjuer av Novus. Intervjuerna skedde genom en slumpmässigt rekryterad Sverigepanel under perioden 26-31 mars 2020.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen