Riksdagen vill se stärkt skydd för de med bostadsrätt

/assets/img/ostra-riksdagshusets-fasad-mot-norrbro-en-vinterdag-i-februari-foto-melker-dahlstrand_sveriges-riksdag.JPG
Östra riksdagshusets fasad mot Norrbro en vinterdag. Foto: Melker Dahlstrand / Sveriges riksdag
 

Civilutskottet kom nyligen med ett förslag rörande stärkt skydd för bostadsrättsinnehavare, vilket nu har röstats igenom av riksdagen. Det går ut på att regeringen ska uppmanas att återkomma med förslag för stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden.

Den 19 februari fattade riksdagen beslut om ett betänkande från civilutskottet, 2019/20:CU9. Där föreslås bland annat att ett tillkännagivande ska riktas till regeringen, om att återkomma med förslag som stärker konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden.

Bakgrunden till förslaget är att det under den allmänna motionstiden 2019, kom in många motionsyrkanden med koppling till ämnet. Utskottet föreslog att riksdagen skulle bifalla motioner under punkt fyra i betänkandet, Stärkt skydd för bostadsrättsinnehavare: 

“Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma med förslag som stärker konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden och tillkännager detta för regeringen. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna.” 


Kammaren biföll utskottets förslag och i samband med det publicerades följande rader på riksdagens webbsida: 

“I dag finns flera exempel på hur oseriösa aktörer på olika sätt har misskött bostadsrättsföreningar. En utredning har lämnat förslag på åtgärder till regeringen. Enligt riksdagen bör regeringen prioritera arbetet med förslagen, dessutom bör utredningen kompletteras med flera förslag på åtgärder som stärker konsumentskyddet.” 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen