Stockholms bostadsmarknad – i nuläget och under 2020

/assets/img/haninge.jpg
Bostäder i Haninge utanför Stockholm. Foto: Mostphotos
 

Den senaste utgåvan av “Boverkets indikatorer” ger en uppdatering om läget på svensk bostadsmarknad och en prognos för 2020. Vi har här valt att titta närmare på delen om bostadsrätter i Stockholm.

“Boverkets indikatorer” är en publikation från myndigheten Boverket. Den ges ut två gånger om året och innehåller aktuella analyser och sammanställningar av läget på svensk bostadsmarknad, inklusive byggprognos. I en del av den ligger fokus på bostadsmarknaden i Stockholm. Enligt den senaste utgåvan, från december 2019, minskade antalet påbörjade bostäder i Storstockholm under 2019 men bedöms öka igen i år. Både minskningen och den förväntade ökningen beskrivs som marginell. Det senaste året uppges medelpriserna för bostadsrätter i regionen ha stigit med tre procent. 

Vidare framgår att byggandet av nya bostadsrätter ökat bland kommunerna utanför Stockholms stad, under kvartal två och tre 2019. Samtidigt har byggtakten i Stockholms stad varit mycket låg under samma period. Från och med första till och med tredje kvartalet i år påbörjades betydligt fler hyresrätter än bostadsrätter i Stockholms stad. I procent var andelen hyresrätter 150 procent större. I regionens övriga delar var andelen påbörjade bostadsrätter 65 procent större än för påbörjade hyresrätter.

Antalet påbörjade bostadsrätter i regionen utanför Stockholms stad var 2 700 under kvartal två och tre förra året, vilket är nästan dubbelt så många som under samma period året innan. I Stockholms stad påbörjades bygget av knappt 500 bostadsrätter i flerbostadshus under dessa två kvartal, förra året var antalet dubbelt så stort. Under tolvmånadersperioden till och med september 2019 påbörjades drygt 5 200 bostadsrätter i flerbostadshus i Storstockholm. I år väntas antalet bli nära 5 000. 

Uppgifter från Booli, som presenteras i Boverkets publikation, indikerar att ledtiden mellan försäljning av och inflyttning i nya bostadsrätter inom Stockholm län har blivit kortare. Från sommaren 2015 och tre år framåt bokades eller såldes runt 75 procent av de nyproducerade bostäderna i länet 500 – 700 dagar före inflyttning, enligt Booli. Men nu uppges tiderna vara tillbaka på liknande nivåer som innan sommaren 2015, då ledtiderna låg på 250 – 300 dagar.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen