Fastighetsbolag storsatsar i Söderort

/assets/img/mostphotos/22658789-skylt-slakthusomradet.jpg
Foto: Mostphotos
 

Stockholms stad tecknar avtal med bolaget Atrium Ljungberg, som planerar miljard-projekt i Slakthusområdet. Bland annat handlar det om att bygga 4 000 bostäder.

I fredags fattade Stockholms stad och fastighetsbolaget Atrium Ljungberg beslut om att teckna avtal gällande utvecklingen av Slakthusområdet, beläget i stadsdelen Johanneshov söder om Stockholms innerstad, Söderort. Det framgår av ett pressmeddelande. Avtalet berör förvärv av fastigheter och markanvisningar i området och är baserat på en avsiktsförklaring från augusti förra året.

Slakthusområdet har länge varit ett industriområde, men är nu tänkt att bli ett av de största stadsutvecklingsprojekt som Stockholms stad haft i modern tid. Planen är att det ska byggas 4 000 nya bostäder där, bostadsrätter såväl som hyresrätter i olika storlekar. Utöver det är tanken att även ge plats åt till exempel arbetsplatser, hotell och restauranger. Målet är att kunna byggstarta projektet år 2021 under kvartal ett, och att det sedan ska pågå till år 2030.

Fastighetsförvärven görs i två steg. Initialt sker ett förvärv om 51 000 kvadratmeter uthyrbar area, med tillträde i juni år 2019. Det andra förvärvet kan ske först efter att en ny detaljplan vunnit laga kraft, senast sista december år 2021. Här handlar det om en option på 32 000 kvadratmeter uthyrbar area. Atrium Ljungberg får också möjligheten att avropa markanvisningar med en bruttoarea på cirka 100 000 kvadratmeter. Den totala investeringen för perioden 2019 till 2030 har beräknats till omkring åtta miljarder kronor.

Av Stockholms stads hemsida “Stockholm växer” framgår att förvärv, markanvisningar och optioner sammanlagt uppgår till en bruttoarea på nära 200 000 kvadratmeter, vilket utgör cirka 30 procent av Slakthusområdet. Där kan man också läsa att affären kräver beslut i flera instanser, bland annat i exploateringsnämnden och fastighetsnämnden. Men på Atrium Ljungberg verkar man ta det hela med ro.
– Jag är glad över att vi kommit så här långt i affären som är Atrium Ljungbergs största någonsin. Vi ser fram emot att komma igång med utvecklingen av Slakthusområdet där vår vision är att skapa en självklar mötesplats och en motor för hela Söderort, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg, i pressmeddelandet.

Avtalet med Stockholms stad innebär även ett åtagande om att omlokalisera hyresgäster som behöver flytta för att projektet ska kunna bli verklighet.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen