Prisuppgång för bostadsrätter i Stockholms kommun

/assets/img/vasastan1-1709301835.jpg
Lägenheter i Vasastan, Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

I februari steg snittpriserna på bostadsrätter i Stockholms kommun, enligt ny statistik från Danske Bank. Dock varierade prisutvecklingen mellan olika storleksklasser. Till exempel noterades uppgång för lägenheter på 40 kvadratmeter medan lägenheter på 80 kvadratmeter sjönk i pris.

Priserna på bostadsrätter i Stockholms kommun ökade med i snitt 2,2 procent under februari i år. Det visar den senaste boprisindikatorn från Danske Bank. Efter säsongsjustering blir uppgången däremot betydligt mindre; plus 0,1 procent. Men sammantaget tyder utfallet ändå på en inbromsning av det prisfall som banken noterat under de senaste månaderna.
– Glädjande nog ser det tidigare prisfallet ut att ha kommit av sig i februari. Vi kan inte notera någon påtaglig negativ effekt från kraftiga avgiftshöjningar i januari och de allt bättre utsikterna för hushållens ekonomi bedöms gradvis ge stöd åt bostadspriserna framöver, säger Danske Banks chefekonom Michael Grahn i ett pressmeddelande.

Tittar man på utvecklingen i februari utifrån lägenheters storleksklasser så är det en blandad prisbild som framträder. Tydliga prisuppgångar noterades för lägenheter på 40 kvadratmeter och från 100 kvadratmeter och uppåt. Detta samtidigt som priserna föll inom storleksklassen 80 kvadratmeter.

Avseende omsättningen på bostadsrätter i kommunen så låg den på en helt normal nivå i februari, ungefär i linje med hur det såg ut innan pandemin.

I pressmeddelandet ger banken också en prognos för prisutvecklingen på bostadsrätter  framöver i Stockholms kommun. Under kommande månader spås en sidledes till högre utveckling, detta som en följd av förbättrade ekonomiska utsikter.

Det tilläggs dock att det finns kvarstående risker, som att många hushåll fortfarande pressas av höga räntekostnader, vilket i sin tur leder till ett större lägenhetsutbud. Men köparna verkar samtidigt inte ha blivit avskräckta av de stora avgiftshöjningar som många bostadsrättsföreningar gjorde i början av året, konstaterar Danske Bank.   

Danske Banks Boprisindikator är en månatlig undersökning, baserad på statistik över offentliggjorda slutpriser från bostadssajten Hemnet. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen