Stigande boprisförväntningar bland svenska hushåll

/assets/img/apartments_malmo_adobestock_306248313.jpeg
Pressbild SEB
 

Hushållens förväntningar på bopriserna ökar i februari, visar den senaste boprisindikatorn från SEB. Indikatorn stiger i alla landets regioner utom en.

I februari i år ökar andelen hushåll i Sverige som tror på stigande bostadspriser det kommande året. Det visar banken SEB:s Boprisindikator som indikerar en uppgång om sex enheter i februari, från att ha legat på plus 19 förra månaden landar den nu på plus 25.

Gruppen hushåll som förutspår stigande bopriser utgör i februari 45 procent av de svarande, vilket är en uppgång om fem enheter jämfört med i januari. Under samma period minskar andelen hushåll som tror på sjunkande priser med en enhet och landar på 20 procent, medan andelen som tror på ett oförändrat prisläge fortsätter att ligga kring 26 procent.

– Optimismen tilltar ytterligare den här månaden och nu tror nästan hälften av svenskarna på stigande bostadspriser under 2024. I takt med att Riksbankens signaler om räntesänkningar blir allt tydligare väntas också optimismen att fortsätta stärkas. Däremot kan det dröja en bit in på hösten innan det omvandlas till en mer bestående positiv boprisutveckling, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande från banken.

Resultaten från den senaste mätningen pekar också på en bred uppgång på regional nivå, förutom i region Skåne.

För Östra Götaland noteras en uppgång om 13 enheter, från plus tio till plus 23. I Svealand utom Stockholm ökar indikatorn med nio enheter, från plus 25 till plus 34. I Norrland stiger indikatorn med åtta enheter, från plus tolv till plus 20.

I Stockholm ökar indikatorn med sex enheter, från plus 24 till plus 30. För Västra Götaland noteras en ökning med en enhet och indikatorn går från plus 15 till plus 16. Samtidigt sjunker indikatorn med fem enheter i Skåne, från plus 31 till plus 26.

Boprisindikatorn är en månatlig undersökning som genomförs av Demoskop på uppdrag av SEB. Den bygger på runt 1 000 webbintervjuer och den senaste mätningen gjordes under perioden 29 januari–2 februari i år.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen