Två aktörer om boprisutvecklingen på storstadsnivå i augusti

/assets/img/img-6381-1694164275.jpg
Bostäder i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Banken SBAB och statistikleverantören Svensk Mäkalrstatistik har släppt varsin mätning av prisutvecklingen på svenska lägenheter i augusti, både på riksnivå och storstadsnivå.

I början av veckan släppte banken SBAB ny boprisstatistik i form av SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för augusti i år. Den visar att priserna på lägenheter ökat med 0,5 procent under månaden på riksnivå. Dock indikerar den underliggande trenden ett oförändrat prisläge, alltså med hänsyn tagen till sådant som tillfälliga effekter som säsongspåverkan. 

På storstadsnivå steg priserna med 0,8 procent i både Storstockholm och Storgöteborg, medan minus 2,2 procent noterades för Stormalmö.

Sedan toppen under våren 2022 har lägenhetspriserna nu fallit med totalt närmare nio procent på riksnivå, medan priserna på villor minskat med knappt 14 procent under samma period. För augusti blev dock noteringen plus 1,9 procent för småhus.
– Att villapriserna utvecklas så mycket bättre än bostadsrättspriserna kan nog sättas upp på kontot stigande avgifter i många bostadsrättsföreningar och lägre elpriser. Med det sagt är ändå prisuppgången på villor oväntat stor. Det återstår att se hur utvecklingen blir under resten av hösten när ”yran” efter de stora visningshelgerna i augusti har lagt sig och bolåneräntorna fortsätter att klättra uppåt, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i ett pressmeddelande från banken.

Han tillägger att den beräknade trendökningen är betydligt mer beskedlig än den faktiska ökningen på grund av den mycket stora säsongseffekten i augusti.
– Vi ligger därför – än så länge – kvar med vår bedömning om ett förväntat fortsatt prisfall på bostäder under hösten. Med en fortsatt stark utveckling kan vi dock behöva revidera ned prisfallet i prognosen.

Indexet HPI baseras på samtliga bostadsförsäljningar som registrerats på bostadssajten Booli under utvalda perioder.


Senare i veckan, den åttonde september, kom även Svensk Mäklarstatistiks siffror för boprisutvecklingen i landet under augusti. De visar att bostadsrättspriserna sjönk med en procent medan villapriserna stod stilla. På årsbasis ligger prisutvecklingen för bostadsrätter nu på noll procent och för villor är den minus åtta procent.

I storstadsområdena syns en blandad utveckling. I centrala delarna av både Stockholm och Malmö, samt i Stormalmö, stod priserna stilla under augusti. Samtidigt noterades plus en procent för centrala Göteborg, medan priserna i Storstockholm och Storgöteborg sjönk med en procent.

Jämfört med toppen våren 2022 ligger bostadsrättspriserna nu på minus tio procent sett till riksnivå, och villapriserna på minus 11 procent.

När det kommer till omsättningen på lägenheter så såldes 22 100 bostadsrätter under juni–augusti i år, vilket uppges vara sju procent färre än samma månader ifjol. 

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan.

Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. Prisstatistik som tas upp i artikeln avser genomsnittliga resultat och är baserad på data från försäljningar av bostäder, oavsett om de annonserats eller inte. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen