Danske Bank: Uppåt för bostadsrättspriser i Stockholms kommun

/assets/img/img-6379.jpg
Vy över Stockholm Söderort. Foto: Linda Myrin
 

Efter en nedgång i juli steg bostadsrätterna i Stockholms kommun under augusti. Det visar Danske Banks senaste boprisindikator.

I juli 2023 sjönk priserna på bostadsrätter i Stockholms kommun med 2,7 procent för att sedan öka med tre procent under augusti. Efter säsongsrensning blir resultaten plus 0,1 procent respektive plus 1,4 procent.

När det kommer till omsättning på lägenheter följer utvecklingen det säsongsmässiga mönstret, men den uppges ligga i den nedre delen av intervallet för juli och augusti jämfört med noteringarna de senaste åren.

Bankens prognos för prisutvecklingen kommande månader är optimistisk. Förväntningar om en stundande räntetopp tros kunna bidra till att hålla uppe efterfrågan på bostadsrätter och hittills ser det stigande utbudet inte ut att ha påverkat prissättningen. 

– Prisutvecklingen under sommaren är en fortsättning på den prisuppgång som påbörjades under våren. En stark arbetsmarknad, stigande finansiell förmögenhet ser ut att få hjälp av att reallönerna eventuellt bottnat denna sommar. Förvisso kvarstår att Riksbanken kommer att fortsätta höja styrräntan ytterligare en eller två gånger i höst, men denna kostnadsökning är med stor sannolikhet redan diskonterad av köparna, säger Danske Banks chefekonom Michael Grahn i ett pressmeddelande.

Sammantaget tror banken inte längre att bopriserna kommer falla tillbaka, utan prognosen lyder “oförändrade till lätt stigande priser under höstmånaderna”.


Underlaget till Danske Banks Boprisindikator består av offentliggjorda slutpriser från bostadssajten Hemnet.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen