Stigande bopriser i centrala Stockholm och Göteborg

/assets/img/img-5767.jpg
Södermalm i Stockholms innerstad. Foto: Linda Myrin
 

I juli steg priserna på bostadsrätter i de centrala delarna av både Stockholm och Göteborg. Det visar den senaste mätningen från Svensk Mäklarstatistik.

Priset för en svensk bostadsrätt minskade med en procent i juli 2023, sett till rikssnittet. Detta enligt nya siffror från statistikleverantören Svensk Mäklarstatistik. På storstadsnivå ser dock utveckling annorlunda ut. I centrala Stockholm och centrala Göteborg steg priserna med en procent. För Storstockholm noterades minus en procent medan resultatet förblev oförändrat i Storgöteborg, Stormalmö och centrala Malmö. 

På årsbasis ligger prisutvecklingen för svenska bostadsrätter nu på minus två procent och medelpriset för en lägenhet, baserat på den senaste månadens försäljningar, landar på 37 564 kronor per kvadratmeter.

Under de tre senaste månaderna såldes 23 000 bostadsrätter i landet, vilket är tolv procent färre än samma period ifjol.

I ett pressmeddelande från Svensk Mäklarstatistik ger Joakim Lusensky, branschorganisationen Mäklarsamfundets analys- och kommunikationschef, följande kommentar om läget på bomarknaden just nu:

– Sommaren är ofta lika med hängmattetempo för stora delar av bostadsmarknaden. Den här julimånaden var det mer så än vanligt. Frågan som alla ställer sig är hur priserna kommer att utvecklas under hösten. Majoriteten av Mäklarsamfundets medlemmar tror på oförändrade priser, men det är fler som tror på stigande än sjunkande priser, säger han. 


Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan.

Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. Prisstatistik som tas upp i artikeln avser genomsnittliga resultat och är baserad på data från försäljningar av bostäder, oavsett om de annonserats eller inte.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen