Stigande boprisförväntningar bland hushåll i Stockholm

/assets/img/skarmavbild-2023-02-23-kl.-12.56.23.png
Pressbild SEB
 

I februari stiger hushållens boprisförväntningar på bred front, mest i regionerna Svealand och Stockholm. Det visar SEB:s senaste Boprisindikator.

I december förra året minskade SEB:s Boprisindikator från minus 33 ned till minus 36, för att sedan vända upp med 15 enheter och landa på minus 21 i januari 2023. Och utvecklingen på riksnivå fortsätter uppåt även i februari då plus 13 enheter noteras, vilket får indikatorn att stiga till minus åtta.

Boprisindikatorn visar skillnaden mellan andelen svenska hushåll som tror på stigande priser det kommande året och andelen som tror på fallande.

På regional nivå stiger indikatorn i samtliga regioner i februari, med undantag för Skåne där den minskar med tio enheter ned till minus 28.

Störst uppgång noteras för Svealand utom Stockholm, med ett resultat på plus 25 enheter, vilket får indikatorn att landa på plus ett. Näst störst uppgång sker i Stockholm där indikatorn stiger med 21 enheter för att även här hamna på plus ett. I Norrland och Västra Götaland ökar indikatorn med 15 enheter, och landar på noll respektive minus sju. För Östra Götaland noteras en uppgång om en enhet, vilket får indikatorn att hamna på minus 13.

Boprisindikatorn är en månatlig undersökning som genomförs av Demoskop på uppdrag av SEB. Den senaste undersökningen ska bygga på runt 1 000 webbintervjuer med svenska hushåll, gjorda under perioden 31 januari till sjunde februari i år.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen