Fallande lägenhetspriser i landets storstäder – störst nedgång i huvudstaden

/assets/img/img-5139.jpg
Bostäder i Södra Hammarbyhamnen, Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

I augusti sjönk priserna på bostadsrätter i samtliga storstadsområden, så även i de län som Bostadsrättsnytt bevakar. Störst var nedgången i Stockholm. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Förra månaden sjönk bostadsrättspriserna i landets tre storstäder, både på storstadsnivå och i de centrala delarna. Störst nedgång noterades för lägenheter i Storstockholm och centrala Stockholm där resultatet landade på minus tre procent. I Storgöteborg och i de centrala delarna av staden minskade priserna med två procent, så även i centrala Malmö. För Stormalmö noterades minus en procent.

På riksnivå blev noteringen för augusti minus två procent och på årsbasis ligger utvecklingen nu på minus fyra procent. Medelpriset för en svensk bostadsrätt, baserat på den senaste månadens försäljningar, landar på 41 869 kronor per kvadratmeter. I juli låg det på 37 673 kronor.

Statistiken ska vara baserad på försäljningen av 23 670 bostadsrätter under perioden juni–augusti i år, vilket är 21 procent färre än samma månader förra året.

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde september i år, avseende augusti 2022


Svensk Mäklarstatistik släpper också uppdaterade tremånaderssnitt varje månad. De senaste resultaten avser perioden juni–augusti 2022 och de siffrorna visar bland annat en prisnedgång på bostadsrätter i Skåne län på 2,5 procent. I den förra mätningen blev resultatet minus 2,6 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 32 609 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 0,1 procent.

 

I Uppsala län sjönk bopriserna med 2,3 procent och i förra mätningen sjönk de med 2,5 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 39 131 kronor per kvadratmeter. På årsbasis landar den genomsnittliga utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på minus 2,1 procent.

 

I den aktuella mätningen sjönk bostadspriserna i Västmanlands län med 7,2 procent och i förra mätningen sjönk priserna med 4,4 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 21 087 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på minus 7,6 procent.

 

En prisnedgång noterades även i Västernorrlands län. Där sjönk bostadsrättspriserna med 8,3 procent. I förra mätningen sjönk priserna med 2,3 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i länet landar på 15 188 kronor. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på minus 1,9 procent.

 

I mätningen noterades en prisnedgång på bostadsrätter i Stockholms län med 10,9 procent medan priserna sjönk i föregående mätning med 10,0 procent. En bostadsrätt i länet kostar nu genomsnittligen 61 144 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på minus 4,8 procent.

  

Det har även skett en prisnedgång på bostadsrätter i Västra Götalands län. Där har priserna fallit med 7,1 procent medan de i föregående mätning sjönk med 5,5 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 39 140 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på minus 4,6 procent. Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde september i år, avseende juni–augusti 2022


Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan.

Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. Prisstatistik som tas upp i artikeln avser genomsnittliga resultat, om inget annat anges.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen