Mäklarstatistik: Stillastående bopriser på riksnivå

/assets/img/uppsala.png
Bostäder i Uppsala. Foto: Alexander Shapovalov / Mostphotos
 

I april stod priserna på bostadsrätter i landet stilla, enligt nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. I alla län som Bostadsrättsnytt bevakar steg priserna, förutom i Uppsala.

Den senaste mätningen från Svensk Mäklarstatistik, avseende boprisutvecklingen i april, visar på oförändrade bostadsrättspriser i Sverige. När det kommer till storstäderna stod priserna stilla även i centrala Stockholm och centrala Göteborg, medan plus en procent noterades för centrala Malmö.

I Storstockholm och Stormalmö blev resultatet för månaden plus en procent, och i  Storgöteborg var prisutvecklingen stillastående. 

Prisstatistik för bostadsrätter, april 2022

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den sjätte maj i år, avseende april 2022

Statistiken i tabellen ska vara baserad på de 33 761 bostadsrätter som såldes under den senaste tremånadersperioden, februari 2022 - april 2022. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Svensk Mäklarstatistik släpper också uppdaterade tremånaderssnitt varje månad. De senaste resultaten avser perioden februari – april 2022 och de siffrorna visar bland annat en prisnedgång i Uppsala län med 0,5 procent medan föregående mätning visade en prisuppgång på 4,5 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 40 229 kronor per kvadratmeter. På årsbasis landar den genomsnittliga utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på plus 8,1 procent.

 

Även en prisnedgång noterades i Västernorrlands län. I förra mätningen noterades en prisuppgång på 1,5 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i länet landar på 16 237 kronor. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus 8,7 procent. 

 

I mätningen noterades även en prisuppgång på bostadsrätter i Stockholms län med 4,9 procent. I den förra mätningen blev resultatet plus 4,3 procent. En bostadsrätt i länet kostar nu genomsnittligen 69 784 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus 8,3 procent.

 

 Under den aktuella tremånadersperioden gick bostadsrättspriserna i Skåne län upp med 4,1 procent. I den förra mätningen blev resultatet plus 2,9 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 32 795 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 5,6 procent.

 

I den aktuella mätningen steg bostadspriserna i Västmanlands län med 0,3 procent medan de i förra mätningen steg med 2,8 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 22 660 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 4,6 procent.

 

Bostadsrättspriserna i Västra Götalands län steg med 3,5 procent medan de i förra mätningen steg med 5,1 procent. Genomsnittspriset för en bostadsrätt i länet uppgår nu till 42 344 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus 4,4 procent.Prisutveckling för bostadsrätter under de tre senaste månaderna

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den sjätte maj i år, avseende februari-april 2022

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan.

Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. Prisstatistik som tas upp i artikeln avser genomsnittliga resultat och är baserad på data från försäljningar av bostäder, oavsett om de annonserats eller inte. På uppdrag av Svensk Mäklarstatistik producerar sedan Statistiska Centralbyrån (SCB) statistik av datan.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen