SEB: Hushållens boprisförväntningar ökar igen

/assets/img/img_e4115-1636455964.JPG
Foto: Linda Myrin
 

Efter en dipp i oktober vänder SEB:s Boprisindikator upp i november, vilket innebär att fler hushåll nu tror på stigande bopriser det kommande året. Samtidigt ökar andelen som vill binda rörliga boräntor. Detta enligt ett pressmeddelande från banken.

Boprisindikatorn från banken SEB låg på 38 i oktober men har nu stigit till 44 i november, vilket motsvarar en uppgång om sex enheter. I september blev resultatet 41. Indikatorn visar på skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser det kommande året och andelen som tror på sjunkande.

I den senaste mätningen svarade 54 procent att de tror på stigande bopriser, en ökning med 4 enheter sedan i oktober. Andelen hushåll som förutspår sjunkande priser minskade med två enheter ned till tio procent. Gruppen som tror på oförändrade priser utgör nu 28 procent av de tillfrågade, en minskning med två enheter jämfört med föregående mätning.
– Trots en något trevande höst med dämpad prisutveckling, stigande ränteförväntningar och rekordhöga energipriser vänder hushållens boprisförväntningar upp i november. Frågan framöver blir om de stigande prisförväntningarna får fäste på bostadsmarknaden eller om orosmolnen i form av energipriser och en dämpad ekonomisk återhämtning väger tyngre, säger SEB:s Privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande från banken.

Indikatorn ger också en bild av hushållens avsikter när det kommer till boräntor. Bland annat visar den att åtta procent av hushållen med helt eller delvis rörlig bolåneränta, nu planerar att binda räntan inom tre månader. Det motsvarar en ökning om fyra procentenheter sedan mätningen i oktober. Vidare framgår att hushållen genomsnittligen förutspår en reporänta på 0,54 procent om ett år.

Undersökningen Boprisindikatorn genomförs månatligen av Demoskop på uppdrag av SEB. Den senaste mätningen gjordes under perioden 26 oktober till tredje november i år och är baserad på svaren från runt 1 000 webbintervjuer.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen