SBAB: Stigande lägenhetspriser i två storstadsområden

/assets/img/24663536-gotgatan.jpg
Bostäder i Stockholm. Foto: Sten-Åke Stenberg / Mostphotos
 

En ny mätning från SBAB visar på ökande lägenhetspriser i två av landets storstadsområden under oktober, samtidigt som priserna sjunkit på andra håll i landet.

Prisindexet HPI från banken SBAB och deras bostadssajt Booli visar på en lite blandad utveckling avseende bostadsrättspriser i landet under oktober. Den senaste uppdateringen av indexet är baserad på de bostadsförsäljningar som registrerades på Booli under månaden. Resultaten visar att priserna ökat med 1,2 procent i Storstockholm och med 0,5 procent i Stormalmö.

I resterande indexområden som SBAB redovisar sjönk priserna under perioden. Störst var nedgången i norra Sverige där noteringen blev minus 2,9 procent, följt av mellersta Sverige med minus 1,1 procent.
– Den höstavmattning i bostadspriserna som vi hade räknat med skulle komma redan i september slog uppenbart till i oktober i stället. Och det rejält på lägenheter i Norra Sverige. Att prisnedgången på lägenheter blev som störst i just Norra Sverige är kanske inte helt förvånande med tanke på att det är den region där priserna på lägenheter i år har stigit överlägset mest i hela Sverige, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i ett pressmeddelande från banken.

Där framgår också att den senaste uppdateringen av ”Global Real Estate Bubble Index”, ett internationellt bomarknadsindex från finansbolaget UBS, visar att Stockholm är en av de städer där risken för en bostadsbubbla är störst just nu. Samtidigt framhåller bolaget att deras modell inte tar hänsyn till den uppvärdering av boendet som skett under pandemin, vilken delvis kan ligga bakom boprisuppgången under perioden.
– Prisuppgången innan pandemin kunde helt förklaras av stigande inkomster och fallande långa bostadsräntor. Med hänsyn tagen till uppvärderingen av bostadskonsumtionen under pandemin tror jag knappast att det är en bubbla i Stockholm. Mer intressant blir i stället att se om hushållens ökade intresse för bostadskonsumtion kommer att bestå framöver, framför allt när pandemin ebbat ut. Gör det inte det kan vi komma att få se en relativt stor prisnedgång, fortsätter Robert Boije.

Prisstatistik för bostadsrätter, oktober:

Källa: SBAB Booli Housing Price Index (HPI) avseende oktober 2021


SBAB Booli Housing Price Index (HPI) är ett boprisindex från banken SBAB:s bostadssajt Booli vilket uppdateras en gång per månad. I beräkningen av prisindexet ingår variabler som bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift till föreningen med mera. Den slutprisdata som används uppges bygga på uppgifter om verifierade slutpriser från mäklare och lagfarter samt sista bud.   

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen