SEB: Fler hushåll tror på stigande bopriser

/assets/img/29802395-couple-buying-house-for-first-time-looking-at-house.jpg
Foto: Gabby Baldrocco / Mostphotos
 

Förra månaden nådde SEB:s Boprisindikator, som mäter hushållens boprisförväntnignar, den högsta noteringen sedan juli 2017. Och enligt den senaste mätningen från banken fortsätter uppgången även i april.

Efter att ha nått en ovanligt hög nivå i mars stiger nu Boprisindikatorn från SEB med ytterligare 2 enheter. Det innebär att ännu fler hushåll i landet nu tror på stigande bostadspriser det kommande året. Förra månaden landade indikatorn på 61 för att stiga till 63 i april.

På regional nivå syns en genomgående uppgång med undantag för Skåne och Västra Götaland där indikatorn går ned med nio (ned till 58) respektive tre enheter (ned till 60). I Stockholm stiger den med en enhet upp till 58. I Norrland ökar indikatorn med en enhet till 71 och i Östra Götaland syns en uppgång om sex enheter till 66. Samtidigt landar noteringen för Svealand (utom Stockholm) på plus nio enheter, vilket ger resultatet 69.

Andelen tillfrågade hushåll som tror på prisuppgång det kommande året uppgår nu till 69 procent, en uppgång med tre procentenheter sedan förra månaden. Även andelen som förutspår sjunkande priser har ökat något under perioden, från fem till sex procent. För gruppen som tror på stillastående priser syns en nedgång om tre enheter, de utgör nu 18 procent av de tillfrågade.
– Svenskarna blir allt säkrare på att bostadsmarknaden kommer att vara fortsatt het. Statistiken pekar på stor efterfrågan, litet utbud, snabbt stigande priser och allt kortare försäljningsprocesser. Boprisindikatorn utgör nu i sig också ett stöd för fortsatta uppgångar, åtminstone till dess att befolkningen är vaccinerad och hushållen återupptar intressen som ligger vid sidan av bostadsletande och flyttar, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i ett pressmeddelande från banken.

Boprisindikatorn visar skillnaden mellan den andel av hushållen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Undersökningen genomförs månatligen av Demoskop på uppdrag av SEB. Den senaste upplagan genomfördes under perioden 30 mars till sjätte april i år och uppges bygga på runt 1 000 webbintervjuer som gjorts via en onlinepanel.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen