Bred uppgång för bopriserna i landet

/assets/img/stockholm-booli.jpg
Stockholm. Pressbild från Booli
 

Nya siffror från både Svensk Mäklarstatistik och SBAB visar på en bred prisuppgång för bostadsrätter i riket under september.

Ny statistik från SBAB Booli prisindex (HPI) indikerar en genomgående uppgång i landet under samma period, med undantag för indexområdet södra Sverige där en marginell minskning noterades om 0,3 procent. I norra Sverige ökade bostadsrättspriserna med 1,9 procent, för Storstockholm blev resultatet plus 1,5 procent och i Stormalmö gick priserna upp med 1,4 procent. För Storgöteborg noterades plus 0,8 procent medan priserna i mellersta Sverige ökade med 0,5 procent.  

– Bostadspriserna fortsätter att stå emot coronakrisen med råge. De mycket låga bostadsräntorna och de åtgärder som vidtagits för att hålla uppe hushållens inkomster när arbetslösheten ökat, har helt klart bidragit till detta, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i ett pressmeddelande från banken. 

Prisstatistik för bostadsrätter, september 2020:

Källa: SBAB Booli Housing Price Index (HPI) avseende september 2020

SBAB Booli Housing Price Index (HPI) är ett boprisindex från banken SBAB:s bostadssajt Booli vilket uppdateras en gång per månad. I beräkningen av prisindexet ingår variabler som bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift till föreningen med mera. Den slutprisdata som används uppges bygga på uppgifter om verifierade slutpriser från mäklare och lagfarter samt sista bud.  

 

Enligt den senaste mätningen från Svensk Mäklarstatistik steg bostadsrättspriserna med två procent på riksnivå i september. 

I Storstockholm, Stormalmö och centrala Malmö steg priserna med tre procent. För bostadsrätter i  centrala Stockholm noterades en prisuppgång om två procent, samtidigt som plus två procent blev resultatet i Storgöteborg. I centrala Göteborg var priserna oförändrade. På årsbasis ligger den genomsnittliga prisutvecklingen för bostadsrätter i landet nu på plus fem procent.  

Prisstatistik för bostadsrätter, september 2020: 

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde oktober i år, avseende september 2020 

Svensk Mäklarstatistik släpper också uppdaterade tremånaderssnitt varje månad. De senaste resultaten, för perioden juli – september 2020, visar bland annat att bostadsrättspriserna i Västmanlands län steg med 5,1 procent. I föregående mätning blev resultatet minus 0,2 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 20 885 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet nu på plus 9,4 procent.   

I Stockholms län skedde en prisökning med 5,1 procent den senaste tremånadersperioden. Det går att jämföra med den förra mätningens resultat där en ökning på en procent noterades. Genomsnittspriset för en bostadsrätt i länet är nu 60 139 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus 4,7 procent.   


En prisuppgång med 9,8 procent noterades i Skåne län i denna mätning. I den förra mätningen blev resultatet plus 7,8 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för en bostadsrätt landar på 29 575 kronor. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus 6,6 procent.   

För bostadsrätter i Uppsala län noterades en prisökning med plus 9,8 procent. Den förra mätningen visade plus 10,2 procent. I Uppsala län får man nu betala 37 876 kronor per kvadratmeter för en genomsnittlig bostadsrätt. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus 4,2 procent.   

I Västernorrlands län uppmättes denna gång en prisökning på 3,9 procent jämfört med plus 5,4 procent i den förra mätningen. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset landar på 14 623 kronor. På årsbasis landar utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på plus 2,3 procent.

I Västra Götalands län steg priserna med 4,5 procent i den aktuella mätningen. Den förra mätningen visade en uppgång på 5,4 procent. I snitt kostar en bostadsrätt nu 38 188 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus fyra procent.  

Prisutveckling för bostadsrätter under de tre senaste månaderna: 

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde oktober i år, avseende perioden juli – september 2020 

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan.

Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen