Boprisutvecklingen i Uppsala län åter positiv

/assets/img/6383933-street-in-uppsala.jpg
Uppsala. Foto: Mostphotos
 

Svensk Mäklarstatistiks tremånaderssnitt för utvecklingen av bostadsrättspriser i Uppsala län visar nu ett positivt resultat, efter tre mätningar i följd av negativa noteringar. Detta enligt uppdaterade siffror från statistikleverantören.

Efter tre mätningar i rad med negativa resultat har Svensk Mäklarstatistiks tremånaderssnitt för prisutvecklingen av bostadsrätter i Uppsala län nu vänt upp igen. Denna gång blev noteringen plus 6,5 procent. 

Antal sålda bostadsrätter under den senaste tremånadersperioden maj – juli uppgick till 1 416, jämfört med 1 359 under samma period ifjol. Kvadratmeter priset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 36 309 kronor i snitt.

I fem av länets kommuner såldes tillräckligt många bostadsrätter under maj – juli i år, för att kunna utgöra ett tillräckligt stort underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod.   


Störst uppgång uppmättes för bostadsrätter i Knivsta kommun med plus 6,6 procent. I Uppsala blev resultatet plus 5,2 procent och i Håbo plus 4,1 procent, medan bostadsrätter i Östhammar gick upp i pris med 0,4 procent. Samtidigt noterades resultatet minus 1,5 procent för bostadsrätter i Enköping.

På årsbasis ligger den genomsnittliga utvecklingen i länet på plus 6,6 procent.

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. 

Resultaten för den senaste mätningen offentliggjordes den elfte augusti i år. 

 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen