Negativ utveckling för bopriser i Västernorrland

/assets/img/5472668-hamnen_.jpg
Vy över Örnsköldsvik. Foto: Gunilla Gustafsson / Mostphotos
 

Den senaste tremånaderssiffran från Svensk Mäklarstatistik visar på en genomsnittlig prisnedgång om 0,5 procent för bostadsrätter i Västernorrlands län. Detta efter två mätningar i rad med positiva resultat.

Två mätningar i rad från Svensk Mäklarstatistik har visat positiva resultat för prisutvecklingen på bostadsrätter i Västernorrlands län. Men nu indikerar den senaste tremånaderssiffran en genomsnittlig nedgång om 0,5 procent, för perioden mars – maj i år. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 13 809 kronor per kvadratmeter.

I fyra av länets kommuner har försäljningarna av bostadsrätter varit tillräckligt många under de senaste tre månaderna, för att kunna utgöra ett tillräckligt stort underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod.
Störst har pristappet varit för bostadsrätter i Örnsköldsvik där snittresultatet blev minus 12,5 procent. I Timrå sjönk priserna med 12,4 procent.  

I kommunen Härnösand noterades samtidigt en uppgång om plus 1,3 procent, och i Sundsvall steg bostadsrättspriserna med en procent. 

På årsbasis ligger utvecklingen för bostadsrättspriser i länet nu på plus 3,2 procent.

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan.

Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen