Priserna på bostadsrätter i Västernorrland fortsätter nedåt

/assets/img/6495011-ornskoldsvik_.jpg
Örnsköldsvik från vattnet. Foto: Johan Bergenstråhle / Mostphotos
 

Under de tre senaste månaderna har bostadsrättspriserna i Västernorrlands län sjunkit med i snitt 2,4 procent. Det visar uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik. I Ö-vik noterades den största prisnedgången i länet.

Utvecklingskurvan för bostadsrättspriserna i Västernorrlands fortsätter nedåt. Det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik, vars senaste mätning indikerar ytterligare pristapp för bostadsrätter i länet, i alla fall om man ser till den genomsnittliga utvecklingen. 

Sett till den senaste tremånadersperioden som avser december – februari, så blev snittresultatet för länet minus 2,4 procent. En bostadsrätt i Västernorrlands län kostar nu i snitt 13 819 kronor per kvadratmeter, beräknat utifrån samma period. 

I fyra av länets kommuner har försäljningarna av bostadsrätter varit tillräckligt många under den senaste tremånadersperioden, för att kunna utgöra ett tillräckligt stort underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod.

Värst blev pristappet för bostadsrätter i Örnsköldsvik som efter ett par positiva noteringar fick resultatet minus 15,4 procent i denna mätning. Förra månaden var samma kommun ensam i länet om att få ett positivt resultat. Då blev noteringen plus 2,6 procent, och i mätningen dessförinnan plus 4,8. 

I Härnösand har priserna på bostadsrätter sjunkit med 6,2 procent under de tre senaste månaderna. Störst uppgång i länet noterades i kommunen Timrå med plus 10,6 procent. I Sundsvall blev resultatet plus 0,1 procent.

På årsbasis ligger nu snittutvecklingen för bostadsrättspriser i länet på plus 5,9 procent.

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan.

Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen