Prisuppgång för bostadsrätter i Västmanland

/assets/img/121837-radhuset-i-sala_.jpg
Bild från Sala i Västmanlands län. Foto: Mostphotos
 

Enligt Svensk Mäklarstatistiks senaste mätning fortsätter bostadsrättspriserna i Västmanlands län uppåt. I förra mätningen blev snittresultatet plus 0,4 procent och denna gång noterades plus 2,1 procent. Samtidigt sjunker antalet försäljningar.

Under de tre senaste månaderna, december – februari, har bostadsrättspriserna i Västmanlands län stigit med i snitt 2,1 procent enligt Svensk Mäklarstatistik. Resultatet för november 2019 – januari 2020 blev plus 0,4 procent, vilket presenterades förra månaden. Snittpriset per kvadratmeter ligger nu på 20 102 kronor för en bostadsrätt i länet. Det visar resultatet från Svensk Mäklarstatistiks senaste mätning som offentliggjordes den tionde mars i år.

Endast i tre av länets kommuner har försäljningarna av bostadsrätter varit tillräckligt många under perioden, för att kunna utgöra ett tillräckligt stort underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod.

I Sala kommun steg priserna med 2,1 procent samtidigt som nedgångar noterades i både Köping och Västerås, med minus 1,9 procent respektive minus 0,3 procent. 

Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 20 102 kronor per kvadratmeter, beräknat på de tre senaste månaderna. Totalt såldes 612 bostadsrätter i området under perioden, jämfört med resultatet 652 i förra mätningen för motsvarande period. Årstakten för Västmanlands län har ökat till plus 12,6 procent, medan resultatet på riksnivå uppmätts till plus 8,6 procent.   

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt.

Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik.    

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen