Fler hushåll tror på stigande bopriser

/assets/img/10716558-notudden_2.jpg
Bostäder vid Notudden i Västerås. Foto: Mostphotos
 

Nyligen släppte SBAB och SEB varsin boprisindikator-mätning, som båda indikerar att andelen hushåll i landet som tror på stigande bopriser har ökat.

I början av december presenterade två banker nya resultat för olika boprisindikator-mätningar, den  första från SBAB och den andra från SEB.

Den nya undersökning från SBAB, som Kantar Sifo gjort på uppdrag av banken, visar bland annat att andelen hushåll i landet som tror på stigande bopriser det kommande året, är betydligt större än andelen som tror på fallande priser under samma period. Underlaget består av över tusen tillfrågade hushåll som äger sin bostad, och undersökningen uppges ha genomförts under vecka 47 och 48 år 2019. Huvudskälet bakom resultatet anses vara att efterfrågan är hög. 

– Samtliga hushållsgrupper, oavsett hur de bor, har uppenbart blivit mer optimistiska det senaste året om boprisernas utveckling. De verkar därmed inte vara särskilt oroliga för att boräntorna kommer att gå upp i någon större utsträckning de kommande åren. I likhet med vad våra tidigare kvartalssiffror visat, verkar det dock som att de som äger sin bostad har en mer positiv syn på boprisutvecklingen jämfört med de som bor i andra boendeformer och de som går i köptankar, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett pressmeddelande.

Boprisindikator kvartal fyra 2019. Pressbild från SBAB


I den senaste undersökningen, som publicerades nu i december, svarade 45 procent av hushållen att de tror att bopriserna kommer stiga med upp till fem procent på ett års sikt. I augusti var andelen 43 procent. Andelen hushåll som tror på en prisuppgång över fem procent ökade från tio procent i augusti till tolv procent i den senaste mätningen. Samtidigt sjönk andelen hushåll med uppfattningen att priserna nog blir stillastående, från 30 procent i augusti ned till 28 procent i mätningen som publicerades i december. Det är också färre som tror på sjunkande bopriser än tidigare, från sju procent i augusti ned till fyra procent vid det senaste mättillfället.  

Under början av december presenterades också nya siffror för SEB:s Boprisindikator. De visar till exempel att andelen hushåll på riksnivå som tror på stigande bopriser ökat med tre enheter sedan förra månaden och nu är uppe i 60 procent. Andelen som bedömer att priserna blir oförändrade minskade från 20 procent ned till 17. De som svarade att priserna nog kommer att sjunka uppgick till 17 procent i den senaste mätningen, en ökning med två enheter från månaden innan.  

– Hushållens förväntningar på bostadspriserna är stabila på en relativt hög nivå. Under 2019 har Boprisindikatorn stigit med 43 enheter vilket är den största uppgången sedan 2012. Nivån indikerar att vi kan få fortsatt stigande bostadspriser in i 2020. Å andra sidan har vi en svagare ekonomisk utveckling framför oss och troligen även en räntehöjning från Riksbanken, så det blir spännande att se vad som väger tyngst , säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson, i ett pressmeddelande från banken. 

SEB:s Boprisindikator ska enligt pressmeddelandet återge skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. I december-mätningen ligger indikatorn ligger på 43. Undersökningen genomförs månatligen av Demoskop, på uppdrag av SEB. December-mätningen är baserad på 1 000 intervjuer, som genomfördes under perioden 26 november till tredje december 2019. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen