Stadsbor med närhet till grönområden lever längre

/assets/img/screenshot-2021-10-12-15.29.30.png
Göteborg, statyn "Kvinna vid havet" t h, Foto: Carina Andreasson / Mostphotos
 

Närhet till grönområden ger stadsbor längre och friskare liv, enligt DN:s rapportering. Tidningen refererar bland annat till en studie som visar att stadsbor skulle må bättre om de fick bo närmare grönområden.

Av en artikel i tidningen Dagens Nyheter (DN) framgår att det finns ett samband mellan stadsbors tillgång till grönområden och deras hälsa, ju närmare sådana områden finns desto friskare blir invånarna.

En som intervjuas i artikeln är Patrik Grahn, professor i landskapsarkitektur vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
– Det finns exempelvis ett mycket tydligt samband mellan närhet till grönområden och antalet hjärtinfarkter, säger han.

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att människor bor max 300 meter från ett grönområde, som är minst 0,5 hektar till ytan. Enligt DN har Patrik Grahn varit med och tagit fram dessa gränsvärden.

En grupp forskare vid Barcelona Institute for Global Health i Spanien har tittat närmare på hur många förtida dödsfall som kunnat undvikas om WHO:s rekommendation hade efterlevts. Vad som studerats är bland annat tillgången på grönområden i 866 europeiska städer. 

Forskarna har utgått ifrån flera olika epidemiologiska studier och parametrar för att försöka uppskatta hur många fall av förtida död som kunnat undvikas, om samtliga invånare i respektive stad fått bo i enlighet med WHO:s rekommendation.

I studien har städerna rankats efter två mått. Det ena är en typ av ”vegetationsindex” för att mäta total grönska i en stad, där även privata trädgårdar ingått. Det andra mäter hur stor del av stadens yta som består av grönområden som är tillgängliga för allmänheten.

Av resultaten framgår att totalt 42 968 förtida dödsfall hade kunnat undvikas i städerna årligen. De minst “gröna” städerna ligger överst i rankningen medan de grönaste återfinns underst.

Bland städerna som undersökts är 13 svenska. På plats 842 av 866 i rankningen ligger Göteborg där 48,5 procent av stadsytan består av grönområden, och två tredjedelar av invånarna bor i enlighet med WHO:s rekommendation.

Andra städer långt ned är Lund med placeringen 836, Borås finns på plats 835, medan Stockholm återfinns på plats 707. Örebro har placeringen och 686 och Västerås har 663.

Samtliga svenska städer har placeringar på 663 eller lägre, med undantag för Malmö som hamnar på plats 262. Studien visar att 29 dödsfall hade kunnat undvikas i Malmö årligen, om stadens alla invånare haft den tillgång till grönområden som WHO rekommenderar.   

Den stad i rankningen som bedöms vara grönast är Paredes i Portugal.


Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen