Högre bostadstillägg för pensionärer

/assets/img/bilder_nyheter/annikastrandhall_.jpg
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
 

Regeringen och Pensionsgruppen föreslår åtgärder som kan förbättra ekonomin för 800 000 pensionärer. Bland annat vill de att taket för bostadstillägget höjs.

Då inkomstskillnaderna länge ökat mellan de pensionärer som har det sämst ställt, och de övriga i samhället, lägger nu regeringen och Pensionsgruppen fram åtgärdsförslag angående detta. Höjningar av både bostadstillägget och garantipensionen anses vara nödvändiga för att bryta utvecklingen. Det går att läsa på regeringens hemsida.

Förslaget ska snart skickas ut på remiss, och planen är att åtgärderna ska införas år 2020.
– Vi kommer satsa 2,1 miljarder årligen för att öka tryggheten för de sämst ställda pensionärerna. Det kommer innebära mer pengar i plånboken för 800 000 pensionärer, säger Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister och ordförande i Pensionsgruppen, i en kommentar på regeringens hemsida.

De här förändringarna i grundskyddet ingår i pensionsöverenskommelsen för långsiktigt höjda och trygga pensioner, och planeras att införas den första januari nästa år. I grundskyddet ingår garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. För de med fullt intjänad garantipension innebär förslaget en höjning av pensionens grundnivå med 200 kronor per månad.

När det gäller förslaget om ett högre bostadstillägg, vill man införa höjningen för att tillägget bättre ska matcha dagens hyresnivåer. Idag finns ett tak i bostadstillägget på 5 600 kronor, vilket man vill höja till 7 000 kronor. Förslaget innebär bland annat att ett maximalt bostadstillägg på 5 560 kronor höjs till 6 540 kronor i månaden. Inkomstprövningen som är kopplad till bostadstillägget ska också förändras, så att stödets träffsäkerhet ska bli bättre och att pengarna ska riktas till pensionärer med sämst ekonomi.

Enligt Pensionsmyndighetens hemsida kan bostadstillägg sökas både av boende i hyresrätt och bostadsrätt. Det är inte bostadsformen som är avgörande. I fall då en person äger en bostadsrätt räknas inte dess värde som en tillgång, och påverkar därför inte rätten till tillägget. Har man bolån beräknas bostadskostnaden till 70 procent av räntekostnaderna för detta. Bostadskostnaden ligger till grund för uträkningen av tillägget. Kostnader för värme och andra driftskostnader baseras på fastställda schablonbelopp enligt statistik. Det är således inte enskilda räkningar som ligger till grund för resultatet.

För att kunna ansöka om bostadstillägg måste du bland annat ha fyllt 65 år och ta ut hela den allmänna pensionen. En grupp som myndigheten menar kan vara aktuella för tillägget, är till exempel ensamstående med en månadsinkomst på omkring 15 000 kronor efter skatt. På hemsidan tillägger de att även samboende kan ha rätt till stödet.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen