Swedbank: Bopriserna kommer fortsätta sjunka

/assets/img/63505939-modern-apartment-buildings-in-liljeholmen-a-part-of.jpg
Foto: Mostphotos
 

Enligt Swedbanks senaste Boindex framgår det att bostadspriserna förmodligen ännu inte nått botten och kommer att fortsätta sjunka framöver.

I ett pressmeddelande från Swedbank skriver de att deras Boindex visat sex kvartal med sjunkande värden fram till årets tredje kvartal då siffrorna vände upp. Boindexet, som mäter hushållens möjlighet att köpa bostad, steg från 92 till 94 under kvartal tre av 2023. Det betyder att den som köper bostad idag i genomsnitt behöver lägga 32 procent av sin disponibla inkomst på sina boendekostnader. 

– Trots att Boindex steg under kvartal tre är det mycket som talar för att bostadspriserna ska ner lite till innan det vänder, inte minst på bostadsrätter. Fortsatt stigande bolåneräntor och stora underskott i en majoritet av landets bostadsrättsföreningar är huvudförklaringen, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom, i pressmeddelandet. 


Då bolåneräntorna ser ut att fortsätta stiga skapar det ett tufft ekonomiskt läge för hushållen. Med en prognos på fem procent i bolåneräntor vid slutet av året behöver bostadspriserna sjunka med två procent för att Swedbanks Boindex ska kunna ligga kvar på dagens 94. För att Boindex ska upp till 100, en nivå som visar på förhållandevis god köpkraft, måste bostadspriserna minska med 14 procent. 

– Trots ett ökat utbud av bostäder och lägre bostadspriser har antalet affärer minskat. Uppenbarligen har marknaden ännu inte hittat ett nytt jämviktspris. Vår bedömning är att priserna sannolikt sjunker med ytterligare fem procent, säger Arturo Arques. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen