Varierande prisutvecklingen för bostadsrätter i landet

/assets/img/37019164-bostader-husfasader-bostadshus.jpg
Lägenheter i Stockholm. Foto: Mostphotos
 

Prisutvecklingen på bostadsrätter under november skiljer sig en del runt om i landet, med både uppgångar, stillastående priser och relativt små tapp. Det visar nya mätningar från SBAB och Svensk Mäklarstatistik.

Olika undersökningar från banken SBAB och statistikleverantören Svensk Mäklarstatistik visade på breda prisuppgångar för bostadsrätter i landet under oktober. Men de senaste mätningarna från aktörerna indikerar nu en viss avmattning på flera håll.     

Enligt uppdaterad statistik från SBAB för november så sjönk bostadsrättspriserna något i fyra av sex indexområden. Störst nedgång noterades i Norra Sverige med minus en procent, medan den största uppgången skedde i Storgöteborg där priserna steg med 0,7 procent.    

 – Siffrorna speglar en tydlig avmattning på marknaden för lägenheter i stora delar av Sverige. Även om coronapandemins andra våg kan ha påverkat på marginalen, så bedöms utvecklingen i första hand återspegla en normal avmattning på bostadsmarknaden mot slutet av året. Det är ingen dramatik att tala om, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i ett pressmeddelande från banken. 

Prisstatistik för bostadsrätter, november 2020

Källa: SBAB Booli Housing Price Index (HPI) avseende november 2020

SBAB Booli Housing Price Index (HPI) är ett boprisindex från banken SBAB:s bostadssajt Booli vilket uppdateras en gång per månad. I beräkningen av prisindexet ingår variabler som bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift till föreningen med mera. Den slutprisdata som används uppges bygga på uppgifter om verifierade slutpriser från mäklare och lagfarter samt sista bud.   

Av den senaste mätningen från Svensk Mäklarstatistik framgår att bostadsrättspriserna på riksnivå steg med en procent i november, en lika stor uppgång som i oktober. På årsbasis ligger nu prisutvecklingen på plus sju procent.

Medelpriset per kvadratmeter i riket, en siffra som enbart är baserad på den senaste månadens försäljningar, landar på 42 784 kronor. Under november uppgick antalet sålda bostadsrätter till nära 11 000, en ökning med 6% jämfört med samma månad ifjol.

När det kommer till prisutvecklingen i landets storstadsområden under november skedde den största prisuppgången i Storstockholm, där resultatet plus två procent noterades. Samtidigt sjönk priserna med en procent i centrala Göteborg.  

Prisstatistik för bostadsrätter, november 2020

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde december i år, avseende november 2020 

Statistiken är baserad på försäljningen av 36 351 bostadsrätter under perioden september – november 2020.

Svensk Mäklarstatistik släpper också uppdaterade tremånaderssnitt varje månad. De senaste resultaten, för perioden september – november 2020, visar bland annat att bostadsrättspriserna i Skåne län steg med 3,4 procent medan den förra mätningens resultat visade plus 5,5 procent. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus 10,3 procent. Nu får man betala 29 776 kronor i snitt per kvadratmeter för en bostadsrätt i länet.

I Västernorrlands län noterades denna gång att bostadsrättspriserna sjönk med 0,4 procent jämfört med plus 0,5 procent i den förra mätningen. På årsbasis landar utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på plus 2,7 procent. En bostadsrätt där kostar nu i genomsnitt 14 502 kronor per kvadratmeter.

I Västmanlands län sjönk bostadsrättspriserna med 0,1 procent. I föregående mätning blev resultatet plus 5,5 procent. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet nu på plus 5,6 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 20 391 kronor per kvadratmeter.

I Stockholms län skedde en prisökning med 7,2 procent den senaste tremånadersperioden. Det går att jämföra med den förra mätningens resultat där en ökning på 7,8 procent noterades. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus 6,8 procent. Genomsnittspriset för en bostadsrätt i länet är nu 62 607 kronor per kvadratmeter.

I Västra Götalands län steg priserna med 2,1 procent i den aktuella mätningen. Den förra mätningen visade en uppgång på 5,5 procent. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus fyra procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset ligger nu på 38 464 kronor.

Bostadsrättspriserna i Uppsala län sjönk med 4,7 procent. I föregående mätning blev resultatet plus 2,1 procent. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus 5,5 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i länet landar på 35 889 kronor.

Prisutveckling för bostadsrätter under de tre senaste månaderna  

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde december i år, avseende september-november 2020 

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan.

Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik.  

Prisstatistik som tas upp i artikeln avser genomsnittliga resultat, om inget annat anges. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen