Regeringen vill att bolånetaket höjs

/assets/img/240125-presstraff-es-nw-ac_6.jpg.icftho3emzxnfb1jgbka.-5zzfhy8z.jpg
Pressträff med finansminister Elisabeth Svantesson, finansmarknadsminister Niklas Wykman och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson den 25 januari 2024. Foto: Regeringskansliet
 

Finansinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att se över nivån för bolånetaket. Detta då en höjning av det skulle göra att fler kan ta sig in på bostadsmarknaden, samtidigt som drivkrafterna att finansiera bostadsköp med blancolån skulle minska.

Om bolånetaket höjdes skulle fler kunna ta sig in på bostadsmarknaden, samtidigt som det skulle minska drivkrafterna att finansiera bostadsköp med blancolån. Regeringen har därför givit Finansinspektionen (FI) i uppdrag att se över nivån för bolånetaket.

Skälet till att en justering av bolånetaket blivit aktuell just nu har att göra med att regeringen remitterar ett förslag om begränsat ränteavdrag för bland annat blancolån (lån utan säkerhet). Blancolån är en typ av krediter som exempelvis används för att kringgå bolånetaket.

Med anledning av detta höll regeringen en pressträff den 25 januari med finansminister Elisabeth Svantesson, finansmarknadsminister Niklas Wykman och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

– Det här är ett viktigt uppdrag till Finansinspektionen. En höjning av bolånetaket skulle kunna sänka tröskeln för att fler ska komma in på den ägda bostadsmarknaden och samtidigt minska drivkrafterna att ta blancolån för att finansiera bostadsköp, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i ett pressmeddelande.

Det FI ska ta ställning till är möjligheterna att höja bolånetaket från 85 procent till 90 procent. En sådan förändring skulle innebära att kontantinsatsen vid bostadsköp sänktes från 15 procent till 10 procent.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen