FI: Dyrare för banker att finansiera bolån

/assets/img/bilder_nyheter/Västerås_LM/StockholmLM/fi_logga.jpg
Utanför Finansinspektionens kontor i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Under andra kvartalet i år minskade bankerna bruttomarginal på bolån. Ökningen i finansieringskostnad ska dels bero på den stora makroekonomiska osäkerheten i våras och stigande inflation. Detta enligt Finansinspektionen (FI).

Bankernas bruttomarginal på bolån avser skillnaden mellan deras finansieringskostnad för lånen och utlåningsräntan som kunder med rörliga bolån erbjuds. Vid utgången av årets andra kvartal låg bruttomarginalen på 1,07 procent, medan noteringen vid slutet av kvartal ett 2022 landade på 1,35 procent. Det skriver myndigheten Finansinspektionen (FI) i ett pressmeddelande.

Under kvartal två i år ökade både bankernas finansieringskostnad och bolåneräntorna. Dock steg finansieringskostnaderna mer än boräntorna, vilket ledde till att bankernas bruttomarginal på rörliga bolån sjönk. Kostnadsökningen ska delvis bero på den stora makroekonomiska osäkerheten i våras och stigande inflation, vilket fick marknadsräntor med längre löptider att stiga.

På grund av förväntade räntehöjningar fortsatte bankernas finansieringskostnad ligga på en hög nivå även under juli och augusti i år. Samtidigt steg räntorna för rörliga bolån ännu mer, delvis som en följd av Riksbankens reporäntehöjning i början av juli.

I pressmeddelandet framhåller FI också att det fortfarande finns utrymme för konsumenter att förhandla om lånevillkor:
“För att hålla nere sina räntekostnader är det viktigt att konsumenter håller sig informerade om vilka villkor de kan få hos olika långivare och förhandlar för att sänka sina räntekostnader. Om konsumenter i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle det sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk.”

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen