SBAB sänker listräntorna på bolån

/assets/img/img-5138.jpg
Bostäder i Stockholm Söderort. Foto: Linda Myrin
 

Den 22 augusti sänks samtliga listräntor hos SBAB. Detta som en följd av minskade upplåningskostnader och konkurrenssituationen på marknaden, enligt ett pressmeddelande från banken.

Med start den 22 augusti i år justerar banken SBAB ned listräntorna för bolån oavsett bindningstid. Räntorna sänks i ett intervall mellan 0,05 och 0,33 procentenheter, mest för längre bolån. Anledningen till förändringarna ska vara minskade upplåningskostnader och konkurrenssituationen på marknaden.

Efter en trend med stigande marknadsräntor, med start hösten 2021, syns nu en vändning. Marknadsräntorna har sjunkit något under de senaste veckorna vilket lett till att upplåningskostnaderna för längre löptider minskat lite. Dock ser kostnaderna ut att kunna öka igen framöver.
– I princip alla bedömare är överens om att den långsiktiga trenden är att marknadsräntorna kommer att fortsätta stiga under de kommande månaderna och kvartalen. Samtidigt är utvecklingen volatil just nu med stora förändringar både upp och ner från dag till dag. Vår uttalade ambition är att vara följsamma i förhållande till marknaden samtidigt som vi tar hänsyn till konkurrenssituationen. Nu har vi haft en situation där längre räntor har sjunkit en tid och därigenom våra upplåningskostnader, och då vill vi att våra kunder ska dra nytta av det genom lägre listpriser på bolån, säger bankens vd Mikael Inglander i ett pressmeddelande.

Källa: SBAB

Den lägsta möjliga bolåneränta som SBAB erbjuder avser Grönt bolån (bostäder med energiklass A eller B) med tre års bindningstid och en belåningsgrad om max 70 procent, lägst 4,5 miljoner kronor. För denna typ av lån på bostäder ges ytterligare ränterabatt om 0,10 procent. För energiklass C ges en ränterabatt om 0,05 procent.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen