FI: För dyrt att säga upp bundna bolån i förtid

/assets/img/erik_thedeen_press2021.jpg
Finansinspektionens (FI) generaldirektör Erik Thedéen. Pressbild FI
 

Att säga upp bundna bolån i förtid kan vara dyrt, samtidigt som banker ersätts för kostnader de inte har. Finansinspektionen (FI) vill därför att regeringen ser över reglerna som styr detta. Det framför FI:s generaldirektör Erik Thedéen i en debattartikel i Expressen.

Konsumentkreditlagen möjliggör för låntagare att betala av bolån i förtid utan krav på ersättning för att avtalet sägs upp, men inte när det gäller lån med bunden ränta. Om en kund med bundet bolån vill säga upp sitt avtal har banken rätt till ränteskillnadsersättning.

Syftet med detta är att kompensera banken för kostnader som uppstår när bolåneavtal sägs upp i förtid, exempelvis kan det handla om att ränteläget förändrats sedan lånet beviljades. Enligt myndigheten Finansinspektionen (FI) är en viss kompensation rimlig men i dagsläget är den oskäligt hög. Därför anser FI att regeringen borde ta fram ett nytt lagförslag för hur ersättningen beräknas. Det skriver FI:s generaldirektör Erik Thedéen i en debattartikel i tidningen Expressen.

Under det senaste decenniet har det i snitt varit 30 000 kronor dyrare än nödvändigt att efter tre år säga upp ett femårigt bolån på tre miljoner kronor. Detta då ingen hänsyn tas till hur banken påverkas av förändringar i ränteläget.

Det är nivån på boräntan som avgör hur hög ersättningen till banken blir, “ ju högre ränta, desto högre ersättning”, vilket innebär att vissa kunder får betala mer än andra trots att bankens kostnader är oförändrade.

Fler och fler väljer nu bundna bolån vilket i sin tur gör att gruppen som kan tänkas vilja säga upp sina bolåneavtal i förtid blir större. Drar sig många för att sälja på grund av ränteskillnadsersättningen vid uppsägning kan rörligheten på bostadsmarknaden minska, samtidigt som konkurrensen på bolånemarknaden försämras.

I debattartikeln lyfts också att dagens regler slår extra hårt mot förstagångsköpare som ofta betalar en högre boränta än andra.

Istället för att baseras på vilken ränta en bolånekund har bör ersättningen utgå ifrån hur det allmänna ränteläget förändrats sedan avtalet tecknades. Det skulle göra att ersättningen generellt sett blev lägre, speciellt för kunder med högre boräntor.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen