Höjda listräntor för bolån hos SEB

/assets/img/seb_pressbild.jpg
Pressbild SEB
 

Banken SEB har höjt listräntorna på samtliga bolån. Detta till följd av den riskskatt som riksdagen och regeringen införde vid årsskiftet, vilken omfattar nio banker och kreditinstitut. Detta enligt ett pressmeddelande.

I veckan höjde SEB listräntorna för samtliga bolån med 0,05 procentenheter, oavsett bindningstid. Detta enligt ett pressmeddelande från banken. För bolån med längre bindningstider innebär stigande marknadsräntor ytterligare höjningar.
Orsaken bakom uppjusteringarna ska vara att riksdagen och regeringen vid årsskiftet införde en så kallad riskskatt som omfattar nio banker och kreditinstitut.

Motiveringen till införandet av skatten uppges vara den ekonomiska risk som svenska kreditinstitut utgör för samhället i händelse av en finansiell kris, i form av väsentliga indirekta kostnader.

I SEB:s fall uppskattas riskskatten för 2022 innebära en kostnad om cirka 1,1 miljarder kronor. Från 2023 beräknas den årliga kostnaden uppgå till 1,3 miljarder. De sammanlagda skatter och statliga avgifter som SEB betalade in under fjolårets tre första kvartal motsvarar, enligt banken, en årstakt på tio miljarder kronor. En stor del av detta ska avse utgifter i Sverige.

Enligt pressmeddelandet är banken av åsikten att den nyinförda skatten är olämplig då syftet med den är oklart och att den “snedvrider konkurrensen till fördel för bland annat utländska banker och mindre svenska banker”.

Källa: SEB

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen